przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs z grą miejską

SZANOWNI NAUCZYCIELE, DRODZY UCZNIOWIE,
WSZYSCY MIŁOŚNICY NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI!

Wśród bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, a następnie podziemia antykomunistycznego jest postać, która wybija się w sposób szczególny. Współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej AK i „NIE”, a po wojnie więzień polityczny i ofiara mordu sądowego – Rotmistrz Witold Pilecki – jest dziś wzorem patrioty i inspiracją dla wielu młodych ludzi.

Z okazji zbliżającej się 115 rocznicy urodzin tego wyjątkowego Polaka, Szkoły Salezjańskie
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
w Szczecinie przy ul. św. Jana Bosko 1
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie połączonym z grą miejską pt.:

Śladami Rotmistrza,

który odbędzie się 13 maja 2016 r. (piątek) w godzinach od 900 do 1300.
Konkurs objął patronatem szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

1. Czas i miejsce 

 • Początek i finał imprezy: Szkoły Salezjańskie „Collegium Salesianum” przy ul. św. Jana Bosko 1.
 • 8:30 – Zbiórka i rejestracja uczestników;
 • 9:00 – Uroczyste rozpoczęcie oraz krótka prezentacja wprowadzająca w temat gry;
 • 9:15– 9:30 – Rozpoczęcie pierwszego etapu (przypomnienie regulaminu, wręczenie materiałów i wyjście grup w teren);
 • 11:15–11:30 – Planowany czas powrotu i zakończenia pierwszego etapu; poczęstunek dla uczestników
 • 12:00 – Wykład i prezentacja pracownika IPN
 • 12:15 – Drugi etap (w formie quizu);
 • 12:50 – Przewidziane rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

2. Zasady ogólne i regulamin

 • Gra skierowana jest do uczniów gimnazjów oraz klas V i VI szkół podstawowych.
 • Konkurs będzie się składał z dwóch etapów: gry terenowej oraz krótkiego quizu, w którym trzy najlepsze zespoły wykażą się wiedzą uzyskaną m.in. w trakcie etapu terenowego.
 • Uczniowie uczestniczą w grze z opiekunem tworząc 3–5 osobowe zespoły (patrole); opiekunem może być nauczyciel lub rodzic (nie jest on członkiem zespołu).
 • Na początku pierwszego etapu każdy patrol otrzyma wydrukowany plan i pierwszą kartę z obiektem terenowym;
 • Zadaniem uczestników będzie dotarcie do miejsca wskazanego w terenie i odnalezienie tam osoby (lub osób), która przedstawi punktowane zadanie do wykonania, potwierdzi jego zaliczenie, liczbę uzyskanych punktów oraz przekaże informacje niezbędne do dalszej gry.
 • Przygotowanych ogółem będzie 8 stanowisk, na których będzie można zdobyć od 5 do 15 punktów. Uczestnicy powinni zaliczyć co najmniej 5 z 8 punktów gry terenowej, mieszcząc się w czasie 2 h od momentu wyjścia.
 • Po powrocie do szkoły każdy zespół otrzyma jeszcze jedno zadanie. Po jego wykonaniu zakończy się liczenie czasu zespołu. Za przekroczenie czasu 2h będą naliczane punkty ujemne. Etap pierwszy zwycięża zespół z najwyższą liczbą punktów.
 • Trzy najlepsze zespoły przechodzą do etapu drugiego, podczas którego uczestnicy będą odpowiadać na wylosowane przez siebie pytania, dotyczące życia i działalności rtm. Witolda Pileckiego. Na wszystkie pytania będzie można udzielić odpowiedzi wykorzystując informacje zdobyte podczas etapu pierwszego. W przygotowaniu do konkursu polecamy również wiadomości zamieszczone na stronie poświęconej Rotmistrzowi: http://www.pilecki.ipn.gov.pl
 • Zwycięża zespół, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych z dwóch etapów.


W przerwie pomiędzy dwoma etapami uczestnicy będą mogli obejrzeć prezentację poświęconą rtm. Witoldowi Pileckiemu, przygotowaną przez pracownika szczecińskiego Oddziału IPN oraz wystawę prac uczniów naszego gimnazjum i liceum.
Dla zwycięzców przygotowane są atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki oraz dyplomy. Przewidziany jest również mały poczęstune

3. Zgłoszenie i kontakt

Zgłoszenia na załączonej karcie prosimy przesyłać mailem, na adres:

Ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej ilości materiałów, na zgłoszenia czekamy do 10.05.2016r.

Wszelkich informacji dodatkowych udziela: Waldemar Piasecki, tel. 695 312 912, e-mail: w.piasecki68@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy
 

Autor:  Collegium Salesianum 
06.05.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie