przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do szczecińskich burs i internatów

12 czerwca br. rozpocznie się rekrutacja do szczecińskich burs i internatów na rok szkolny 2017/2018. Po raz pierwszy nabór będzie prowadzony elektronicznie.
 

Rekrutacja do burs i internatów dotyczy placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin. Uczestniczy w niej łącznie 9 placówek (w tym 2 bursy). W tym roku nabór po raz pierwszy zostanie przeprowadzony za pomocą elektronicznego systemu naboru.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/ uruchomiona została zakładka pn. „BURSA/INTERNAT”, za pośrednictwem której kandydaci mogą wypełnić wniosek rekrutacyjny. Dodatkowo, właśnie w tym miejscu można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz kryteriów naboru do burs i internatów.

Przypominamy również, że trwa rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników  i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2017/2018.

Osoby zainteresowane uczęszczaniem do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych ogólnodostępnych powinny złożyć wniosek o przyjęcie tego typu placówek do 21 czerwca br. do godz. 15.00.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych, w tym z harmonogramem oraz kryteriami branymi pod uwagę podczas tegorocznych naborów, można zapoznać się na stronie internetowej:

https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=D1A5006F4FF24EADA3BCD66C0F0A5906
 

Autor:  Wydział Oświaty 
19.05.2017

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie