Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Międzyszkolny Konkurs Artystyczny

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ARTYSTYCZNY

„Słowo w obrazie”

(zaprojektowanie i wykonanie ilustracji do wybranej książki)

 


ORGANIZATOR:

Technikum Ekonomiczne Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Nr 3 ul. Gen. J. Sowińskiego 1 70-236 Szczecin sekretariat@zs3.szczecin.pl

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie zdolności twórczych dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej inspirowanej przeczytanymi książkami,
 • zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie plastycznej,
 • zainteresowanie młodego czytelnika książką, ? poznawanie oryginalnych technik plastycznych,


OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE:

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych,
 • przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnej ilustracji do dowolnej, ulubionej książki wybranego autora.


TECHNIKA WYKONANIA PRAC:

 • format pracy A4,
 • atrakcyjna technika wykonania wskazane: wyklejanki, wydzieranki, akwarele itp.; - praca plastyczna, - plakat, praca graficzna
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: - imię, nazwisko i klasę autora pracy, nazwę szkoły, maila kontaktowego - tytuł książki, której praca dotyczy.


TERMIN SKŁADANIA PRAC:

 • prace należy składać w Technikum Ekonomicznym Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Nr 3 do 15 grudnia 2017 r. lub nadesłać na maila sekretariat@zs3.szczecin.pl OCENA PRAC:
 • komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając nagrody i dyplomy za udział w konkursie. Przyznają miejsca 1-3.
 • podsumowanie konkursu i prezentacja prac odbędzie się 20 grudnia w Technikum Ekonomiczne Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Nr 3. Laureaci zostaną zaproszeni mailowo przez adres podany na metryczce.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • prawa autorskie: Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własnośd organizatora konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac. Informacje dotyczące uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie.

 

Organizatorzy: Ewa Giedziun Lidia Pszkit

Autor:  Zespół Szkół nr 3 
01.12.2017