przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny Konkurs Artystyczny

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ARTYSTYCZNY

„Słowo w obrazie”

(zaprojektowanie i wykonanie ilustracji do wybranej książki)

 


ORGANIZATOR:

Technikum Ekonomiczne Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Nr 3 ul. Gen. J. Sowińskiego 1 70-236 Szczecin sekretariat@zs3.szczecin.pl

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie zdolności twórczych dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej inspirowanej przeczytanymi książkami,
 • zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie plastycznej,
 • zainteresowanie młodego czytelnika książką, ? poznawanie oryginalnych technik plastycznych,


OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE:

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych,
 • przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnej ilustracji do dowolnej, ulubionej książki wybranego autora.


TECHNIKA WYKONANIA PRAC:

 • format pracy A4,
 • atrakcyjna technika wykonania wskazane: wyklejanki, wydzieranki, akwarele itp.; - praca plastyczna, - plakat, praca graficzna
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą: - imię, nazwisko i klasę autora pracy, nazwę szkoły, maila kontaktowego - tytuł książki, której praca dotyczy.


TERMIN SKŁADANIA PRAC:

 • prace należy składać w Technikum Ekonomicznym Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Nr 3 do 15 grudnia 2017 r. lub nadesłać na maila sekretariat@zs3.szczecin.pl OCENA PRAC:
 • komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając nagrody i dyplomy za udział w konkursie. Przyznają miejsca 1-3.
 • podsumowanie konkursu i prezentacja prac odbędzie się 20 grudnia w Technikum Ekonomiczne Nr 1 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Nr 3. Laureaci zostaną zaproszeni mailowo przez adres podany na metryczce.


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • prawa autorskie: Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własnośd organizatora konkursu i nie będą odsyłane. Zgłaszając pracę na konkurs ich autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie i powielanie nadesłanych prac. Informacje dotyczące uczestników konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, są objęte tajemnicą i będą wykorzystywane tylko w sposób określony w niniejszym regulaminie.

 

Organizatorzy: Ewa Giedziun Lidia Pszkit

Autor:  Zespół Szkół nr 3 
01.12.2017
Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie