przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Oferta współpracy Regionalnego Centrum Wolontariatu i klasy z wolontariatem Gimnazjum 34.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Szczecinie,

W imieniu organizatorów, Miasta Szczecin, Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenia POLITES i Regionalnego Centrum Wolontariatu, Szczecińskiego Inkubatora Kultury, PCK, Caritas, Psychologii US, Sektor3, Gimnazjum 34, I LO w Szczecinie, Zespołu Szkół Prywatnych Słoneczne, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i innych podmiotów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Przystanek Wolontariat, który odbędzie się w dniach 5-9 grudnia 2016 r. Celem Przystanku Wolontariat jest promowanie wolontariatu, zaangażowania społecznego, prezentowanie cennych inicjatyw i inspirowanie do społecznej partycypacji.
Nauczycielom i dyrektorom placówek edukacyjnych dedykowane jest wydarzenie „Od idei do działania”, które odbędzie się 7 grudnia o godz.12.30 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Program znajduje się w załączniku (zał.1.). Do współpracy nad wydarzeniem zaangażowało się Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenia POLITES, Gimnazjum nr 34. Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń i idei związanych z trwającym „Rokiem Wolontariatu i wychowaniem do wartości”, ustanowionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Będzie to też możliwość poznania korzyści jakie wolontariat daje uczniom i szkole, a także okazja do zapoznania się z programem Wolontariatu Europejskiego, Szkolnych Klubów Wolontariusza. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie oraz ofertą warsztatów prowadzonych przez uczniów Gimnazjum 34 (zał.2.)
Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zał.3.) i wysłać go na adres: Stowarzyszenie POLITES, ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin lub przesłać skan na adres: biuro@polites.org.pl lub wypełnić formularz dostępny na stronie: www.polites.org.pl Na zgłoszenia czekamy do 2.12.2016 r. Organizatorzy zapewniają zaświadczenia dla uczestników.
Będzie dla nas radością, jeśli Przystanek Wolontariat spotka się z Państwa zainteresowaniem i zechcą Państwo uczestniczyć w wydarzeniach.

Z wyrazami szacunku,
Anna Graczyk-Osowska
Prezes Stowarzyszenia POLITES
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
28.11.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie