przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Sprawozdanie z konferencji - „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna..."

14 listopada mieliśmy przyjemność gościć Państwa na konferencji „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach”. Pracownicy Centrum Psychologiczno Pedagogicznego, zaproszeni lekarze, przedstawiciele Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty oraz doradca ODN ds. profilaktyki i wychowania w odpowiedzi na Państwa sugestie przygotowali prezentacje mające na celu przybliżenie zasad udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie placówek oświatowych. W spotkaniu wzięło udział 105 dyrektorów szkół , nauczycieli i pedagogów. Podczas konferencji zaprezentowaliśmy Państwu następujące zagadnienia:

„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom z autyzmem i z zespołem Aspergera”
dr n. med. Izabela Gorzkowska – psychiatra dziecięcy
Joanna Agapow (CPP)
„Psychologiczno-pedagogiczna sylwetka dziecka słabowidzącego”
Helena Baranowska, Maria Rozwadowska, Beata Kruszel (CPP)
„Znaczenie badań słuchu dla sytuacji szkolnej dziecka”
dr n. med. Anna Dąbrowska – audiolog-foniatra, kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
Ewa Kozdrój, Agnieszka Maksymowicz (CPP
„Różne oblicza dysleksji”
Ewa Graczyk-Grelak, Małgorzata Chmura, Walentyna Dziuba (PPP nr 3 w Szczecinie)
„Sytuacja prawna dziecka posiadającego orzeczenie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce”
Pani Hanna Markowska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie
„Konstruowanie IPET-ów, praktyczne wskazówki”
 

Konferencja rozpoczęła cykl spotkań poświęcony pomocy psychologiczno pedagogicznej. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony, na której zamieszczane będą propozycje ciekawych seminariów, warsztatów z tego zakresu.


Renata Majewska
Doradca ds. profilaktyki i wychowania
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
17.11.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie