przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty dla nauczycieli w zakresie kształcenia informatycznego

 

Wprowadzenie do programowania w języku C++

 

Warsztaty dla nauczycieli w zakresie kształcenia informatycznego

Warsztaty realizowane są w nawiązaniu do współpracy
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
z Kuratorium Oświaty w Szczecinie dotyczącej realizacji projektu
pn. Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne
i programy autorskie w szkołachWprowadzenie do programowania w języku C++

Termin – 24.04.2018 r., godz. 15.30-19.45

Program:
1. Wybór środowiska programowania.
2. Podstawy programowania w języku C++.
3. Złożoność czasowa i pamięciowa (efektywność programów).
4. Rozwiązywanie zadań algorytmicznych w języku C++ dotyczących:
- badania podzielności liczb,
- wyodrębniania cyfry z danej liczby,
- algorytmu Euklidesa (wersja iteracyjna i rekurencyjna z odejmowaniem i resztą z dzielenia),
- wyszukiwania i porządkowania elementów przez wybieranie i zliczanie w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym,
- sposobu reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych, znaków i tekstów.
5. Eksperymenty z algorytmami z wykorzystaniem różnych danych.
6. Portale e-learning z zadaniami algorytmicznymi.


Prowadzący: mgr Czesław Drozdowski - nauczyciel dyplomowany. Od wielu lat naucza programowania w szkole ponadgimnazjalnej. Uczestniczył w warsztatach dydaktyczno – metodycznych w ramach programu MEN „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Brał udział w projektach MEN i MAiC dotyczących nauki programowania: „Na tropie informatycznych geniuszy”, „Talent-Technologia-Tolerancja”, „Programowanie na start!”, „Akademia Programowania”, „Ogólnopolska Akademia Programowania”, „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”, „Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki”. Nauczyciel Informatyki w Gimnazjum nr 16 i XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

Rejestracja - elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdują się na stronie: http://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.

Kontakt - telefon: 91 422-04-22, e-mail: odn@wshtwp.pl
 

Autor:  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 
28.03.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja