przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


XII Szczeciński Konkurs Fotograficzny pt.,, Moja Mała Ojczyzna''

XII Szczeciński Konkurs Fotograficzny dla Uczniów Szkół Podstawowych i Średnich Województwa Zachodniopomorskiego

Cel konkursu:

Impreza towarzysząca XIV Konkursowi Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na Szlaku Poezji". Prezentacja fotografii i stymulacja osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych na wskazany temat.

Regulamin:

Konkurs fotograficzny MOJA MAŁA OJCZYZNA organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

Organizatorzy:

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego (osób indywidualnych jak i grup - szkolnych kół fotograficznych).

Tematyka konkursu:

Temat: MOJA MAŁA OJCZYZNA

Terminy:

1. Zgłaszanie prac

Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 25 listopada 2019 (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu II LO. Dzień 25 listopada 2019, to ostateczny termin, w którym prace powinny znaleźć się u Organizatora konkursu. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się drogą pocztową na adres szkoły ul. Henryka Pobożnego 2, 70-507 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny. Oprócz zdjęć należy dołączyć wypełniony komputerowo, wydrukowany i podpisany interaktywny formularz zgłoszeniowy.

Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie były nigdzie publikowane i nie brały udziału w żadnym konkursie.

Odrzucane będą zdjęcia w których dokonano wyraźnej ingerencji czyli dodanie lub usunięcie fragmentów oraz inne formy montażu.

Dopuszcza się zastosowanie konwersji na fotografię czarno-białą lub sepię oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, rozjaśnienie).

Zdjęcia do wydruku powinny być przykadrowane do formatu 20cm x 30cm i wywołane na papierze fotograficznym matowym o wymiarach 20cm x 30cm.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać max 2 zdjęcia.

Organizator nie odsyła zgłoszonych do konkursu prac - przechodzą one na własność Organizatora. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba/grupa nadsyłająca zdjęcie/a i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym: jest autorem/ autorką/ autorem grupowym przesłanych zdjęć; przyjmuje warunki regulaminu konkursu; wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie do celów promocji Konkursu Piosenki "Na Szlaku Poezji…".

Zdjęcia można wywołać w firmie Foto Best mieszczącej się w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 7. Firma oferuje 50% rabatu na wykonanie zdjęć konkursowych.

2. Wyniki

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 grudnia 2019 na stronie internetowej (nsp.lo2.szczecin.pl)

3. Wręczenie nagród

Wręczenie nagród z wystawą nagrodzonych zdjęć odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. w Sali Kominkowej 13 MUZ w Szczecinie. W konkursie zostaną przyznane nagrody za najlepsze fotografie, za najlepsze prace (I, II i III miejsce) oraz wyróżnienia.

JURY:

Oceny prac dokonają:

Pani Bożena Mozolewska – absolwentka WSP w Szczecinie na kier. Matematyka. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach: Matematyka z informatyką oraz Plastyka z muzyką. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Sztuki w Szczecinie na kierunku Malarstwo.

Pan Zbigniew Wróblewski – absolwent Studium Fotografii i Filmu COMUK w Warszawie. Prowadził Amatorski Klub Filmowy w Szczecinie. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego. Instruktor fotografii i filmu w Wojewódzkim Domu Kultury w Szczecinie. Prowadzi warsztaty i kursy fotograficzne i filmowe.

Pan Janusz Piszczatowski – zawodowy fotograf z własnym studio w Szczecinie specjalizujący się w fotografii reklamowej. Kilka informacji o Jego wystawach: Cite Internetionale des Arts, Paryż 1983; Galeria "Terre Rouge", Luxemburg 1986; Mała Galeria ZAPF, Warszawa 1987; Miesiąc Fotografii w Paryżu, 1988; Brama Królewska BWA, Szczecin 1989; Galeria "Cankarjev Dom", Lubljana 1990; Cykl czarno-białych zdjęć "W pracowni malarza J.B." znajduje się w zbiorach fotografii Muzeum Sztuki Współczesnej Paryża.

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Autor:  II Liceum Ogólnokształcące 
11.10.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej