przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Seminarium: W sieci uzależnień

 


 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zaprasza nauczycieli na

Cykl spotkań seminaryjnych
„WEJRZYJ W DUSZĘ DZIECKA.
PROBLEMY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”

Cel ogólny: Przedstawienie i pogłębienie wiedzy na temat problemów psychicznych (geneza, różnicowanie, skutki, itp.) dzieci i młodzieży oraz sposobów interwencji

Seminarium VI

Tytuł: W SIECI UZALEŻNIEŃ
Termin: 17.06.2019 r., godz.: 18.00-19.30


Program:

  1. Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wagi negatywnych skutków korzystania z urządzeń, aplikacji i portali społecznościowych oraz sposobów redukcji ich negatywnego wpływu na dzieci i młodzieży.
  2. Określenie przyczyn i skutków uzależnień od substancji psychoaktywnych i wskazanie metod zapobiegania.

 

Szczegóły dotyczące warsztatów wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie:
http://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.

Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl

 

Z poważaniem
dr Alina Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie 
09.05.2019