przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


Erasmus Awareness Days” w TTC

Społeczność Technikum Technologii Cyfrowych w dniach 27.01. – 07.02.2020 r. uczestniczyła w wydarzeniu „Erasmus Awareness Days”, które zostało zorganizowane
z inicjatywy pięciu partnerskich szkół – uczestników programu Erasmus+ z Polski, Turcji, Grecji, Włoch i Rumunii. Wspólnie połączyliśmy siły w działaniach skierowanych przeciw przemocy i cyberprzemocy.

W pierwszym dniu „EAD” młodzież TTC wysłuchała prelekcji przeprowadzonej przez st. sierż. Tomasza Bieguna – inspektora ds. nieletnich KP Szczecin Niebuszewo
nt. zagrożeń współczesnej młodzieży i odpowiedzialności karnej nieletnich. W dniach 3 - 7.02. na lekcjach języka angielskiego uczniowie poznali oblicza przemocy i dyskryminacji wśród młodzieży w Polsce – temat przybliżyli uczniowie klas drugich – uczestnicy wyjazdu Erasmus+ do Samsun w Turcji. Prezentacje, które zostały przedstawione w grudniu podczas wizyty w partnerskiej szkole w Samsun, odbyły się w języku angielskim. Materiały z prezentacji stały się inspiracją do stworzenia wystawy o tym samym tytule, natomiast na lekcjach wychowawczych został zrealizowany temat: „Jak poradzić sobie z hejtem w sieci”.

Erasmus Awareness Days zwieńczyło spotkanie uczniów TTC z gościem specjalnym – podkomisarzem Michałem Sroką Specjalistą Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, który poprowadził zajęcia nt. „Cyberprzemoc – fakty i mity. Cyberdżungla”.

Tego samego dnia członkowie Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w warsztatach pt. „Manipulacja w cyberprzestrzeni” przeprowadzonych przez psycholog – p. Sylwię Gołąb. Warsztaty przybliżyły temat Fake News, a ich uczestnicy mieli okazję tworzyć nieprawdziwe wiadomości. W czasie trwania „Erasmus Awareness Days ” w hallu szkoły została umieszczona skrzyneczka, do której uczniowie anonimowo mogą wrzucić kartkę z informacją nt. przejawów przemocy i dyskryminacji ze strony otaczających ich osób.

To pierwsze, ale nie ostatnie, wydarzenie z cyklu „Erasmus Awareness Days”. Kolejne – dotyczące stereotypów, ich powstawania oraz przełamywania stereotypowego myślenia – już wiosną .


Zespół Erasmus+ TTC
 

Autor:  Technikum Technologii Cyfrowych  
04.03.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej