przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Komunikacja w relacjach - drogą do sukcesu


W dniu 31.03.2016r w ZSO 3 - Błękitna w Szczecinie odbyły się warsztaty, w których udział wzięli nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 55. W trakcie spotkania nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z ciekawymi metodami aktywnymi, które znacznie uatrakcyjniają lekcję, wzmacniają więzi rówieśnicze, pobudzają do rozmów, budowania relacji klasowych i rówieśniczych. Wspólne dyskusje, praca zespołowa i balonowa zabawa pozwoliły na budowanie miłej atmosfery jak również na wymianę doświadczeń i poglądów. Nauczyciele warsztatowo formułowali komunikaty JA oraz parafrazę. Błękitna cyklicznie zdobywa nowe umiejętności w zakresie kompetencji miękkich co ma ogromny wpływ na podniesienie jakość oferty edukacyjnej.

Agnieszka Czeglik
Doradca Metodyczny ODN Szczecin

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
01.04.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie