przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty dyrygenckie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie organizuje warsztaty dla dyrygentów chórów i zespołów kameralnych z województwa zachodniopomorskiego, działających w placówkach kulturalno-oświatowych, sakralnych, organizacjach pozarządowych, indywidualnie i innych.

Termin warsztatów: 15 września 2018 r. (sobota), godz. 10.00 – 15.00.

Miejsce: Akademia Sztuki w Szczecinie, Pl. Orła Białego 2, sala teatralna Ogrodu Zimowego.

Prowadzący: prof. dr hab. Dariusz Dyczewski, dr hab. Barbara Halec prof. nadzw. AS.

Akompaniament: mgr Urszula Fochtman.

Warsztaty są nieodpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Termin zgłoszeń: do 10 września 2018 r.

Celem zajęć będzie doskonalenie warsztatu dyrygenckiego w zakresie:

  • podstawowych zagadnień dotyczących techniki dyrygowania (wykład i zajęcia praktyczne)
  • rozśpiewania w chórze – ćwiczenia emisyjne, znaczenie techniki wokalnej w pracy nad utworami wybranymi (2 utwory, które zostaną podane zainteresowanym uczestnictwem w późniejszym terminie),
  • konsultacje indywidualne – zajęcia z Dziecięcym Chórem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego DON-DIRI-DON p/d prof. Dariusza Dyczewskiego.

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela: Dział Edukacji Artystycznej Zamku tel. 91 434 83 26 e-mail: edukacja@zamek.szczecin.pl

Warsztaty artystyczne honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Projekt realizowany przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Morze Kultury”.

Link do karty zgłoszenia: http://zamek.szczecin.pl/kalendarz.php?id=6908

Autor:  Zamek Książąt Pomorskich 
16.08.2018