przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

E(x)plory w XVI LO

Międzyszkolny Festiwal Naukowy EXPLORY w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa Uczniów do prezentowania swoich osiągnięć w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Naukowego E(x)plory.

Międzyszkolny Festiwal w XVI LO w Szczecinie odbędzie się 1 grudnia o godzinie 12.00, a towarzyszyć mu będą warsztaty , pokazy naukowe i prezentacje uczelni wyższych, oraz zachodniopomorskich firm stosujących w swojej działalności ciekawe rozwiązania technologiczne.

Wydarzenie będzie pierwszym etapem Konkursu, w którym młodzi naukowcy dzielą się swoimi pomysłami, odkryciami, badaniami. Zgłoszone projekty będą oceniane i premiowane awansem do konkursu półfinałowego (odbywającego się wiosną). Finał Ogólnopolski to wydarzenie odbywające się corocznie w Gdyni jesienią.

Konkurs ma na celu rozwijanie wśród uczestników swoich pasji, możliwość prezentowania pomysłów naukowych szerszemu gronu odbiorców i konfrontacje projektów z przedstawicielami świata nauki.

W pierwszym etapie projektu mogą brać udział projektu będące we wczesnej fazie realizacji. Konkurs skierowany jest do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, licealistów, uczniów szkół technicznych oraz studentów pierwszych lat uczelni wyższych urodzonych pomiędzy 1 stycznia 2002 roku a 31 grudnia 2009 roku.

Zgłoszenia prac zawierające temat pracy, krótki opis, autora i opiekuna naukowego należy zgłaszać do Wojciecha Kaczora -nauczyciela informatyki w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie na adres procesor16lo@onet.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy.
 

Autor:  XVI Liceum Ogólnokształcące 
26.10.2022