przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rządowa reforma systemu oświaty: szczegóły o szkołach z Prawobrzeża i Śródmieścia

Rządowa reforma systemu oświaty: szczegóły o szkołach z Prawobrzeża i Śródmieścia

Za nami kolejne posiedzenia Komisji ds. Edukacji, poświęcone zmianom związanym z koniecznością przeprowadzenia rządowej reformy oświaty na terenie Szczecina. Tym razem przedstawione zostały założenia i proponowane rozwiązania dla szkół funkcjonujących w śródmieściu i na prawobrzeżu Szczecina.

- Jesteśmy nastawieni na to by Państwa dziś wysłuchać, poznać wasze argumenty oraz opinie dotyczące poszczególnych rozwiązań przygotowanych przez Zespół ds. Reformy Oświaty – powiedział podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Krzysztof Soska – zastępca prezydenta miasta. – Zdajemy sobie sprawę, że to trudna reforma, budząca wiele emocji i kontrowersji. Niekiedy niemożliwe jest wypracowanie optymalnego rozwiązania dla danej szkoły. Mówimy do Państwa szczerze o zagrożeniach związanych z poszczególnymi wariantami. Jednak poznanie waszego zdania pozwoli nam wspólnie wybrać najlepszą opcję.

Największe emocje wśród osób obecnych na sali budziły losy Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Zofii Nałkowskiej. Jest to jedna z niewielu szczecińskich szkół (m.in. obok Gimnazjum nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 48), dla której niemożliwe jest wypracowanie jednego optymalnego rozwiązania. Zespół ds. Reformy Oświaty zaproponował 3 możliwości zmiany:

  • przekształcenie placówki w szkołę podstawową,
  • przekształcenie placówki w liceum ogólnokształcące,
  • włączenie placówki w strukturę Szkoły Podstawowej nr 37.

Żadne z zaproponowanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin nie jest pozbawione pewnych niedoskonałości. Jednak najbardziej optymalnym, z punktu widzenia uczniów, nauczycieli oraz wykorzystania budynku wydaje się być ostatnie rozwiązanie - włączenie placówki w strukturę Szkoły Podstawowej nr 37. Podczas dzisiejszej Komisji ds. Edukacji głos zabrali zarówno zwolennicy tej opcji, jak i jej zdecydowani przeciwnicy, którzy chcieliby by w miejscu Gimnazjum nr 7 utworzone zostało Liceum Ogólnokształcące.

Komisja ds. Edukacji pozytywnie zaopiniowała rozwiązania przedstawione przez Lidię Rogaś – dyrektora Wydziału Oświaty dla szkół funkcjonujących na terenie prawobrzeża, z wyjątkiem Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków. Decyzje dotyczące losów tej konkretnej placówki zostaną podjęte w najbliższym czasie.

Drugą część komisji poświęcono rozwiązaniom w śródmieściu Szczecina. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, zespoły szkół (licea plus gimnazja) takie jak np. ZSO nr 6, w którym pozostanie samodzielne liceum, będą miały problemy z zapewnieniem pracy dla wszystkich nauczycieli. Wygaszanie gimnazjów może spowodować brak dostatecznej liczby etatów nauczycielskich w tzw. okresach przejściowych, nawet pomimo utworzenia dodatkowych oddziałów w szkole. Sytuacja powinna ulec zmianie na lepsze dopiero w 2019 roku wraz z utworzeniem klas dwujęzycznych oraz uruchomionym podwójnym naborem rocznika do szkół.

Szczegóły dot. proponowanych zmian znajdują się załączonych prezentacjach.


Centrum Informacji Miasta
Urząd Miasta Szczecin

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
26.01.2017

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie