przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z Zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim

9 maja 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2017/2018, w tym do klas I dwujęzycznych, sportowych i mistrzostwa sportowego w szkołach ponadgimnazjalnych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, itp. :


1. Termin składania wniosków do klas I szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych ogólnodostępnych:

9.05.2017 r. – 21.06.2017 r. do godz. 15:00

2. Termin składania wniosków do klas I szkół ponadgimnazjalnych dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego:

9.05.2017 r. – 23.05.2017 r. do godz. 15:00

Autor:  Wydział Oświaty 
25.04.2017

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie