przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Jak wykorzystać teatrzyk Kamishibai w edukacji?

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i katechetów na szkolenie pt.

Jak wykorzystać teatrzyk Kamishibai w edukacji?

Termin i miejsce spotkania: 19 lutego 2019 r. godz. 16.00 sala nr 5
Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40
 

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • Wie, czym jest kamishibai,
  • Potrafi tworzyć karty narracyjne,
  • Potrafi aktywizować uczniów do działań teatralnych, językowych i plastycznych.

 

Szkolenie poprowadzą:

doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Izabela Skierska oraz doradca metodyczny religii Dorota Maziarz-Świerzewska

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
25.01.2019