przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

„Nauczanie języka sąsiada…” projekt z szansą na kolejne dofinansowanie

 


 „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, znane również jako „Szczeciński Standard Językowy”, to projekt realizowany w ramach II Programowego Porozumienia dla Szczecina. Przedsięwzięcie zakłada przezwyciężenie bariery językowej, mentalnej i kulturowej wśród młodych mieszkańców Euroregionu Pomerania. Dzięki niemu możliwe jest dalsze poszerzanie systemu kształcenia dwujęzycznego na każdym poziomie edukacji – od przedszkola przez szkołę podstawową, gimnazjum aż po liceum.

Projekt jest realizowany w szczecińskich placówkach od lutego2017, choć umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero w lutym 2018r. Nauczanie języka sąsiada jest priorytetem w Szczecinie, do jego popularyzacji dążą również niemieccy partnerzy projektu. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji językowych i interkulturowych dzieci i młodzieży, poprzez stworzenie brakującej do tej pory usystematyzowanej koncepcji ciągłości nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej.

Dotychczas w ramach realizacji projektu, oprócz realizacji zajęć dydaktycznych w placówkach, odbyło się między innymi Polsko-Niemieckie Forum Nauczycieli oraz Spotkanie Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo, w placówkach działających na terenie Niemiec, wprowadzono nową ofertę nauczania języka polskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Projekt „Nauczanie języka sąsiada…” został pozytywnie oceniony przez komitet monitorujący Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia- Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ i tym samym został zakwalifikowany do otrzymania kolejnego dofinansowania na jego dalszą realizację w latach 2020-2022.

- Budowa kompetencji językowych, a wraz z nią wzajemne poznawanie się sąsiadów to nadrzędny cel przyświecający realizacji projektu „Nauczanie języka sąsiada…” – powiedział podczas dzisiejszego spotkania Krzysztof Soska, zastępca prezydenta miasta. – Cieszę się, że podczas spotkania w gronie partnerów realizujących program, mogę Państwa poinformować o tym, że nasz projekt uzyskał pozytywną ocenę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i tym samym ma szansę otrzymać kolejne dofinansowanie na jego kontynuację w następnych latach.

Beneficjentami projektu są przede wszystkim dzieci i młodzież z instytucji biorących w nim udział, ale również ich rodzice i grono pedagogiczne. Łącznie w przedsięwzięciu bierze udział aż 3165 uczniów, 53 placówki oświatowe (24 placówki działające na terenie Szczecina oraz 29 po stronie niemieckiej) oraz 321 nauczycieli. Do jego realizacji, zostanie powołany Zespół składający się z polskich i niemieckich ekspertów, w ramach działania tego zespołu zostanie opracowany wspólny, innowacyjny koncept kontynuacyjnego nauczania języka sąsiada. Uwzględni on specyfikę stanu początkowego każdej ze stron i jednocześnie zapewni uniwersalność zastosowania na porównywalnych obszarach przygranicznych.

Dotychczasowy budżet zadania wynosi 2.569.643,29 € (w tym dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego € 2.184.196,78 €).
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
06.06.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja