przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konferencja "Odrodzona Polska..."

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Archiwum Państwowe w Szczecinie
oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie
serdecznie zapraszają nauczycieli historii na konferencję, pt.

 Konferencja odbędzie się 27 listopada 2018 r. w godz. 15.30 - 17.30
w Muzeum Narodowym w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina
ul. Księcia Mściwoja II 8 w Szczecinie

 

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.

W konferencji będą uczestniczyć uczniowie z II LO, XIV LO oraz XI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

Cele konferencji:

  • jak zainteresować uczniów historią regionalną XX w.,
  • jak uczyć patriotyzmu,
  • jak uczyć o niepodległości z wykorzystaniem eksponatów muzealnych.

Program:

  • zaprezentowanie i omówienie wystawy Odrodzona Polska (1918-1939). Z perspektywy niemieckiego Pomorza Wystawa archiwalna – dr hab. Paweł Gut,
  • dyskusja panelowa na temat edukacji regionalnej w nauczaniu historii z udziałem uczniów i nauczycieli – prowadzenie mgr Krystyna Milewska, mgr Sylwia Klik.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
– w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony
http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres
e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
– telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
20.11.2018