przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA
na KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU,


pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać

uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu

Kurs jest zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.z 2010r.Nr 2444, poz.1626 ze zm. Dz.U. z 2015r., poz. 1183) oraz § 21 i 22 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych( Dz.U. z 2014 r. poz. 6222.

• PROGRAM KURSU zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2016 r. przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty /KO.II.5633.17/2016.DA

• PLANOWANY TERMIN KURSU: styczeń – kwiecień 2017 r.; pierwszy zjazd - 27.01.2017 r.

• MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6

• ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 80 godz. (70 godz. zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej)
7 zjazdów (co drugi tydzień) – piątek 3 godz. zajęć, sobota – do 8 godz. zajęć
(istnieje możliwość zmiany terminów zjazdów i godz. zajęć podczas I zjazdu)

• LICZBA UCZESTNIKÓW: co najmniej 20 osób

• PLANOWANY KOSZT KURSU: 700 zł

• TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 22.01. 2017r. - KARTA ZGŁOSZENIA_ OŚWIADCZENIE (załącznik 1)
(termin zgłoszeń może zostać wydłużony, wówczas przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia Kursu, o czym osoby, które złożyły ZGŁOSZENIE zostaną niezwłocznie poinformowane)

• ADRES: ZCMiP Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6
Tel./, Fax: 91 42 82 944; E-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

• OSOBA DO KONTAKTU: Maria Borecka, konsultant; Tel.: 91 42 82 944 w.330;
e-mail: mborecka@zce.szczecin.pl  
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
13.01.2017

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie