Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

ZAPRASZA
na KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU,


pracodawców i inne osoby, które chciałyby uzyskać

uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu

Kurs jest zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.z 2010r.Nr 2444, poz.1626 ze zm. Dz.U. z 2015r., poz. 1183) oraz § 21 i 22 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych( Dz.U. z 2014 r. poz. 6222.

• PROGRAM KURSU zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2016 r. przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty /KO.II.5633.17/2016.DA

• PLANOWANY TERMIN KURSU: styczeń – kwiecień 2017 r.; pierwszy zjazd - 27.01.2017 r.

• MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6

• ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 80 godz. (70 godz. zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej)
7 zjazdów (co drugi tydzień) – piątek 3 godz. zajęć, sobota – do 8 godz. zajęć
(istnieje możliwość zmiany terminów zjazdów i godz. zajęć podczas I zjazdu)

• LICZBA UCZESTNIKÓW: co najmniej 20 osób

• PLANOWANY KOSZT KURSU: 700 zł

• TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 22.01. 2017r. - KARTA ZGŁOSZENIA_ OŚWIADCZENIE (załącznik 1)
(termin zgłoszeń może zostać wydłużony, wówczas przesunięciu ulegnie data rozpoczęcia Kursu, o czym osoby, które złożyły ZGŁOSZENIE zostaną niezwłocznie poinformowane)

• ADRES: ZCMiP Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 71-699 Szczecin, ul. Hoża 6
Tel./, Fax: 91 42 82 944; E-mail: sekretariat.odn@zce.szczecin.pl

• OSOBA DO KONTAKTU: Maria Borecka, konsultant; Tel.: 91 42 82 944 w.330;
e-mail: mborecka@zce.szczecin.pl  
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
13.01.2017

Lista załączników: