przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szczecińska Dolina Krzemowa w IV LO

OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEZ GIMNAZJUM DO LICEUM –
Międzyszkolne Koło Informatyczne –
Szczecińska Dolina Krzemowa


Adresaci i warunki realizacji programu


KONTYNUACJA
Projekt obejmuje uczniów klas IV szczecińskich szkół podstawowych (2 godziny tygodniowo).
Realizacja projektu: 3 lata; rozpoczęcie w roku szkolnym 2012-2013, zakończenie w roku szkolnym 2014-2015.

Projekt finansowany jest przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie.

 

Zagadnienia do realizacji w poszczególnych latach:

 

 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

 

SP

Logomocja Imagine

Scratch

Animacje komputerowe

Logomocja Imagine

Scratch

Picasa

Google Earth

Arkusz kalkulacyjny

LEGO Digital Designer

Tworzenie stron WWW

Prezentacje multimedialne

Klocki LEGO – Mindstorms (programowanie robotów)

 


Projekt Międzyszkolnego Koła Informatycznego (MKI) będzie realizowany w pracowniach komputerowych IV LO w Szczecinie (34 stanowiska komputerowe). Każdy uczeń będzie miał do dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe. Nabór uczniów odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej IV LO, rozesłanie informacji pocztą elektroniczną do sekretariatów szkół podstawowych w Szczecinie oraz artykuł w lokalnej prasie.

Cele ogólne i cele szczegółowe

- Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy informatycznej,
- Motywowanie nauczycieli, uczniów i ich rodziców do zainteresowania się informatyką,
- Stworzenie możliwości współdziałania nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu kształcenia młodzieży uzdolnionej w zakresie informatyki,
- Stymulowanie umiejętności samodzielnego zgłębiania tajników informatyki,
- Stworzenie atrakcyjnej formy zgłębiania przez uczniów wiedzy i umiejętności poruszania się w świecie komputerów,
- Wczesne odkrywanie uzdolnionych uczniów,
- Stworzenie nauczycielom warunków do twórczej pracy z młodzieżą uzdolnioną.


Celem MKI jest wyszukanie uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowania
w dziedzinie informatyki. W trakcie zajęć uczniowie pod kierunkiem nauczyciela oraz samodzielnie będą poszerzali swój zasób wiadomości z informatyki. Pomocni będą również uczniowie klas matematyczno-informatycznych IV LO w Szczecinie, którzy wesprą swoim doświadczeniem młodszych kolegów. Wskazane jest, aby uczniowie realizowali zagadnienia informatyczne znacznie wykraczające poza zakres materiału szkoły tak, aby mogli dobrze przygotować się do udziału w konkursach wiedzy informatycznej. Wiąże się to z podjęciem przez nich wzmożonego i ukierunkowanego wysiłku w zakresie zgłębiania zagadnień informatycznych.

Głównym celem MKI jest zapoznanie uczniów z metodami programowania, a także przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i realizowania ambitnych celów związanych z pogłębianiem umiejętności informatycznych. Realizacji celów służyć będzie poznawanie algorytmów i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów, zarówno tych, które będą podawane na zajęciach, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Szczególną atrakcją zajęć ma być możliwość poznania zasad:
• programowania edukacyjnych zestawów klocków LEGO NXT Mindstorms (budowa robota, poznanie pojęć: mikrokomputer, procesor, sensor, serwomotor, silnik).

 

Treści kształcenia


I. Ogólne treści kształcenia:
1. Budowa i zasada działania komputera, struktura pamięci komputera
2. Arkusz kalkulacyjny – wykonywanie obliczeń komputerowych
3. Edytor tekstu
4. Źródła informacji – metody przetwarzania danych
5. Algorytmika
6. Programowanie w języku LOGO, Scratch, Pascal, VBA, C, C++
7. Zasady etyki w korzystaniu z oprogramowania i komputera
8. Bazy danych
9. Programowanie robotów – klocki LEGO NXT Mindstorms
10. Najlepsze programy i gadżety Google
11. Tworzenie stron WWW
12. Prezentacje multimedialne
13. Lego Digital Designer

Szczecińska Dolina Krzemowa taką nazwę ma projekt Międzyszkolnego Koła Informatycznego realizowany w pracowniach komputerowych IV LO w Szczecie.
Uczniowie uczą się Scratch”a, Picasa i LEGO Digital Designer. Poznają Google Earth i arkusz kalkulacyjny, tworzą własne strony WWW.
Celem programu jest zapoznanie uczniów z metodami programowania, a także przygotowanie do samodzielnego poszukiwania celów związanych z pogłębianiem umiejętności informatycznych.
 

Autor:  IV Liceum Ogólnokształcące 
22.05.2014