Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs poezji francuskojęzycznej

KONKURS POEZJI FRANCUSKOJĘZYCZNEJ
W ORYGINALE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Konkurs odbędzie się 6 lutego 2017 o godzinie 16.00 w Gimnazjum nr 42 w Szczecinie przy Placu Mariackim 1
 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator
Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
Plac Mariacki 1, 70-547 Szczecin
Tel./fax 91 433 -67-60
sekretariat@lo9.szczecin.pl

Cele konkursu
1. Propagowanie poezji francuskojęzycznych twórców.
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich młodzieży.
3. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.

Adresaci konkursu
Do udziału w Konkursie mogą zgłosić się uczniowie szczecińskich gimnazjów, którzy nie są obywatelami krajów francuskojęzycznych i jednocześnie których rodzice nie są pochodzenia lub obywatelami w/w krajów.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest recytacja wiersza napisanego w oryginale w języku francuskim. Teksty tłumaczone na język francuski nie będą akceptowane. Przedmiot nie dotyczy tekstów piosenek. Każdy Uczestnik prezentuje wybrany przez siebie wiersz, który składa się z minimalnie 4 i maksymalnie 5 strof.
Organizator dopuszcza wykorzystanie podkładu muzycznego i rekwizytów (należy go o tym fakcie uprzednio poinformować).

Kryteria oceny
Ocenie Jury Konkursu podlegają:

  • opanowanie pamięciowe tekstu;
  • wymowa i akcent;
  • płynność wysławiania się;
  • ekspresja i prezentacja;
  • oryginalność wybranych dzieł.

Każde kryterium oceniane jest w skali 1-6 punktów.

Zgłoszenie
Każdy uczeń chcący wziąć udział w Konkursie, przesyła wypełnioną kartę zgłoszenia na adres mailowy nauczyciela koordynującego: ewa120@o2.pl  (Ewa Oniszczuk-Odorska) w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2017.

Karta zgłoszenia uczestnika jest do pobrania w załączniku.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Konkursie
 

Autor:  ZSO Nr 6 
30.12.2016

Lista załączników: