przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs poezji francuskojęzycznej

KONKURS POEZJI FRANCUSKOJĘZYCZNEJ
W ORYGINALE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Konkurs odbędzie się 6 lutego 2017 o godzinie 16.00 w Gimnazjum nr 42 w Szczecinie przy Placu Mariackim 1
 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator
Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino
Plac Mariacki 1, 70-547 Szczecin
Tel./fax 91 433 -67-60
sekretariat@lo9.szczecin.pl

Cele konkursu
1. Propagowanie poezji francuskojęzycznych twórców.
2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich młodzieży.
3. Upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży.

Adresaci konkursu
Do udziału w Konkursie mogą zgłosić się uczniowie szczecińskich gimnazjów, którzy nie są obywatelami krajów francuskojęzycznych i jednocześnie których rodzice nie są pochodzenia lub obywatelami w/w krajów.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest recytacja wiersza napisanego w oryginale w języku francuskim. Teksty tłumaczone na język francuski nie będą akceptowane. Przedmiot nie dotyczy tekstów piosenek. Każdy Uczestnik prezentuje wybrany przez siebie wiersz, który składa się z minimalnie 4 i maksymalnie 5 strof.
Organizator dopuszcza wykorzystanie podkładu muzycznego i rekwizytów (należy go o tym fakcie uprzednio poinformować).

Kryteria oceny
Ocenie Jury Konkursu podlegają:

  • opanowanie pamięciowe tekstu;
  • wymowa i akcent;
  • płynność wysławiania się;
  • ekspresja i prezentacja;
  • oryginalność wybranych dzieł.

Każde kryterium oceniane jest w skali 1-6 punktów.

Zgłoszenie
Każdy uczeń chcący wziąć udział w Konkursie, przesyła wypełnioną kartę zgłoszenia na adres mailowy nauczyciela koordynującego: ewa120@o2.pl  (Ewa Oniszczuk-Odorska) w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2017.

Karta zgłoszenia uczestnika jest do pobrania w załączniku.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Konkursie
 

Autor:  ZSO Nr 6 
30.12.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie