przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Z przyjemnością informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, z myślą o młodzieży szkolnej, organizuje już po raz ósmy, 17-21 października 2016 r., „Ogólnopolski Tydzień Kariery", który przebiegać będzie pod hasłem „Bądź autorem własnej kariery”.

Trafny wybór ścieżki kariery dla młodego człowieka (czy nawet jego rodziny), jest niezwykle ważny, a jego konsekwencje mają wyraźnie społeczny charakter. Jednym z takich społecznych konsekwencji jest decyzja o dalszej drodze edukacji, a w przyszłości funkcjonowania w określonej roli zawodowej. Szkoła pełni tu bardzo ważną rolę, to w szkole na kolejnych etapach nauki kształtuje się świadomość młodego człowieka.
Współczesność stawia wymagania co do udzielania pomocy w kształtowaniu właściwych postaw ludzi młodych przy planowaniu kariery zawodowej, w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Pytania: „Jakiego zawodu chcę się uczyć i dlaczego?”, „Jakie są moje predyspozycje zawodowe?”, „Czy moja kariera zawodowa zależy od trafnych wyborów edukacyjnych i zawodowych?”, są kluczowymi dla młodego człowieka. Kariera zawodowa ma charakter indywidualny, wyjątkowy i rozwija się przez okres całego życia. Dlatego ważne jest, aby młodemu człowiekowi uświadomić, że kariera zawodowa jest ciągiem doświadczeń i należy się do niej przygotować.

W ramach w/w przedsięwzięcia pragniemy zaproponować uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjlanych spotkania informacyjne na temat kariery zawodowej, jak ją zaplanować, jakie cele i zadania sobie wyznaczyć. Spotkania te mogą mieć charakter indywidualny lub warsztatowy. Doradcy zawodowi mogą poprowadzić lekcje zawodoznawcze dla uczniów na terenie szkoły.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie ww. informacji w jednostkach oświatowych i serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty przygotowanej przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie.

Szczegółowe informacje na temat propozycji dla uczniów zostały zawarte w harmonogramie OTK, który dostępny jest na stronie internetowej WUP, www.wup.pl  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
Biuro Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej w Szczecinie:
malaorzata babarvko@wup.pl . lub telefonicznie 91 42 56 123, 91 42 56 126,
Biuro Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej w Koszalinie:
ewa królikowska@wup.pl . lub telefonicznie 94 344 50 50, 94 344 50 43.

 

Autor:  Wojewódzki Urząd Pracy 
07.10.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie