przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

MAM PUM

 

Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie MAM PUM to jedyny w Polsce program, którego celem jest:

 1. edukacja młodzieży,
 2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych,
 3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu,
 4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach,
 6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi,
 7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim,
 8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…,
 9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM,
 10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych,
 11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim,
 12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

 

 

 

W projekcie uczestniczą uczniowie klas maturalnych uwzględniający w swoich planach życiowych studiowanie medycyny i kierunków pokrewnych, zainteresowani osiągnięciami medycyny oraz pragnący poznać pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Projekt realizowany jest w oparciu o porozumienie z 19 listopada 2009 roku, podpisane przez: Rektora PUM, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Prusa w Szczecinie a finansowany z budżetu Miasta Szczecin.

Zajęcia MAM PUM są bezpłatne dla uczniów i prowadzone są zawsze przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego w tym roku szkolnym organizowane będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 6 października 2016 do 31 maja 2017, o godzinie 17.00

W bieżącym roku akademickim odbyło się 8 spotkań, na których zaprezentowanych zostało 29 wykładów.

Do projektu przystąpiło 147 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych, w zajęciach uczestniczyło w zajęciach 106 a 77 otrzymało certyfikaty.

Absolwenci, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach oraz zdali 3 testy 9 (125 pytań) nie tylko z biologii, chemii i fizyki ale również z treści prezentowanych na zajęciach otrzymali:

 1. certyfikat ukończenia MAM PUM,
 2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.
 3. Słuchacze, którzy najlepiej odpowiedzieli na pytania testowe, otrzymali nagrody ufundowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Szczecin
   
Autor:  Portal Edukacyjny 
21.06.2017