Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

MAM PUM

 

Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie MAM PUM to jedyny w Polsce program, którego celem jest:

 1. edukacja młodzieży,
 2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych,
 3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu,
 4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach,
 6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi,
 7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim,
 8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…,
 9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM,
 10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych,
 11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim,
 12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

 

 

 

W projekcie uczestniczą uczniowie klas maturalnych uwzględniający w swoich planach życiowych studiowanie medycyny i kierunków pokrewnych, zainteresowani osiągnięciami medycyny oraz pragnący poznać pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Projekt realizowany jest w oparciu o porozumienie z 19 listopada 2009 roku, podpisane przez: Rektora PUM, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecin, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Prusa w Szczecinie a finansowany z budżetu Miasta Szczecin.

Zajęcia MAM PUM są bezpłatne dla uczniów i prowadzone są zawsze przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego w tym roku szkolnym organizowane będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w auli PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie od 6 października 2016 do 31 maja 2017, o godzinie 17.00

W bieżącym roku akademickim odbyło się 8 spotkań, na których zaprezentowanych zostało 29 wykładów.

Do projektu przystąpiło 147 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych, w zajęciach uczestniczyło w zajęciach 106 a 77 otrzymało certyfikaty.

Absolwenci, którzy uczestniczyli we wszystkich spotkaniach oraz zdali 3 testy 9 (125 pytań) nie tylko z biologii, chemii i fizyki ale również z treści prezentowanych na zajęciach otrzymali:

 1. certyfikat ukończenia MAM PUM,
 2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu ukończenia MAM PUM umieszczony na świadectwie ukończenia liceum, w rubryce osiągnięcia ucznia.
 3. Słuchacze, którzy najlepiej odpowiedzieli na pytania testowe, otrzymali nagrody ufundowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Szczecin
   
Autor:  Portal Edukacyjny 
21.06.2017