przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do klas i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 155/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

25. kwietnia 2017 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2017/2018, w tym klas I szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego i szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, ogłoszenia listy przyjętych itp. zawarte są w ww. Zarządzeniu:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=3D6545B7E03B414AAC79A1798FAF9E99


UWAGA:

1. Termin składania wniosków do klas I szkół podstawowych ogólnodostępnych:


25.04.2017 r. – 19.05.2017 r.


2. Termin składania wniosków do klas I szkół podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego i z oddziałami sportowymi:


25.04.2017 r. – 05.05.2017 r.


Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym:


08.05.2017 r. – 12.05.2017 r.

 

Autor:  Wydział Oświaty 
13.04.2017

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie