przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szczeciński Bąbel Matematyczny

„Dobre zajęcia z matematyki to takie, kiedy nauczyciel wychodzi z lekcji znudzony, a dzieci zmęczone – nie odwrotnie”
M. Dąbrowski


28 sierpnia br. szczecińskie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej przystąpiły do programu Bąbel Matematyczny, którego pomysłodawcą jest dr Mirosław Dąbrowski - pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Celem dwuletniego cyklu szkoleń jest wprowadzenie trwałych zmian w nauczaniu matematyki w pierwszym etapie kształcenia. Dotyczą one głównie rezygnacji z podających metod nauczania, powielania przez uczniów gotowych schematów, rozwiązywania typowych zadań arytmetycznych. W zamian nauczyciele zdobędą umiejętności, które pozwolą im rozwijać u uczniów myślenie matematyczne, umożliwiające rozwiązywanie zadań – problemów przy samodzielnym wyborze strategii ich rozwiązania.

Już pierwsze spotkania pozwoliły obalić stereotypy dotyczące nauczania matematyki w pierwszym etapie kształcenia. „Liczcie, jak potraficie, a później opowiecie, jak to zrobiłyście” – to polecenie padało w trakcie rozważań nad metodami kształcenia zaradności arytmetycznej uczniów. Uczestnicząc w grach i zabawach matematycznych , nauczyciele wyprowadzili wzór na sumę ciągu arytmetycznego, dostrzegając, że matematyka może być prosta, jeśli pominiemy stosowanie w niej skomplikowanych symboli. Z kolei w czasie wykonywania niestandardowych zadań prezentowali własne strategie rozwiązywania problemów matematycznych. „Rysuj! Strzelaj i wyciągaj wnioski! …” – to słowa, które opisują sedno podejścia do niestandardowych zadań.

Dzięki wsparciu Wydziału Oświaty w Szczecinie w projekcie uczestniczy dwudziesto dwu osobowy zespół nauczycieli z czterech szczecińskich szkół podstawowych: SP 74, SP 28, SP 41 z OI i SP 61. W przeciągu dwóch lat nauczyciele odbędą 158 godzin warsztatów i 16 spotkań samokształceniowych. Jednak najistotniejsze jest to, że nowo nabyte umiejętności na bieżąco będą wdrażać na zajęciach z uczniami, dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi nauczycielami, co w konsekwencji ma zaowocować podniesieniem poziomu nauczania matematyki w szkołach podstawowych. 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 41 
03.09.2018