przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla nauczycieli "Formy pomocy pp w odpowiedzi na specjalne potrzeby uczniów"

 

Zapraszam Szanownych Państwa
nauczycieli na szkolenie -

FORMY POMOCY PP W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ,

W ODPOWIEDZI NA SPECJALNE POTRZEBY UCZNIÓW


Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych, nauczyciele – terapeuci pedagogiczni, nauczyciele - socjoterapeuci

Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • potrafi prowadzić obserwacje w trakcie bieżącej pracy z uczniami/wychowankami mające na celu rozpoznanie ich specjalnych potrzeb
  • prowadzi zajęcia dla uczniów/wychowanków zgodnie ze swoimi kwalifikacjami
  • przygotowuje programy pracy grupy i indywidualne plany terapii
  • rzetelnie dokumentuje przebieg zajęć i ocenia ich efektywność
  • wykorzystuje narzędzia przekazane w trakcie szkolenia

Liczba godzin: 2


Termin szkolenia: 20 listopad 2018 r. g. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie (sala konferencyjna)
71-665 Szczecin, ul. Świętoborzyców 40


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (aula)
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,
na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm,
należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny
ODN w ZCEMiP w Szczecinie
  

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
13.11.2018