przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wpływ niezintegrowanych odruchów pierwotnych na funkcjonowanie dziecka w szkole

 

 


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
zaprasza
nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania zintegrowanego, pedagogów, pedagogów wspierających, specjalistów terapii pedagogicznej, psychologów, nauczycieli wychowania fizycznego, terapeutów integracji sensorycznej, logopedów, studentów studiów pedagogicznych, inne osoby zainteresowane.
na warsztaty:

Wpływ niezintegrowanych odruchów pierwotnych

na funkcjonowanie dziecka w szkole

 

Termin: 07.06.2018 r., godz. 15.00-19.15

Program:
1. Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w klasie.
2. Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-motorycznymi:
- zmysł dotyku, równowagi i propriocepcji,
- odruch Moro, TOB, ATOS, STOS, dłoniowy.
3. Przyczyny niezintegrowanych odruchów pierwotnych.
4. Możliwości terapeutyczne.

Prowadząca: mgr Ewa Redmer - pedagog w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel dyplomowany. Doświadczenie: 9 lat pracy w szkole jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 16 lat pracy jako terapeuta w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, 8 lat – terapeuta i edukator FAS, 7 lat – terapeuta i trener INPP (integracji odruchów), 2 lata – członek Zespołu Diagnostycznego FAS. Ukończone formy doskonalenia: kurs edukacyjno-terapeutyczny FAStryga (dodatkowo raz w roku udział
w superwizji); roczny kurs opóźnień neurorozwojowych (trener i terapeuta INPP, raz na 2 lata udział w superwizji); kurs MFDR (diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej); szkolenie z ortoptyki; szkolenie z Integracji Bilateralnej (dodatkowo raz w roku udział w superwizji) - terapeuta i trener programu szkolnego. Licencja trenera INPP (LIC II/2010/0022/Poland).Terapeuta Treningu Słuchowego Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr. K. Johansena oraz Trener ART (Treningu Zastępowania Agresji). Prowadzenie regularnych szkoleń od 2012 r. Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard.


Rejestracja - elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: http://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/
Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Kontakt - telefon: 91 422-04-22, e-mail: odn@wshtwp.pl
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie 
09.05.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie