przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs „Konstruowania gier planszowych”


Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie

zaprasza dzieci w wieku 5-6 lat

do udziału w międzyszkolnym konkursie

„Konstruowania gier planszowych”


CELE KONKURSU:
• wspomaganie rozwoju umysłowego;
• rozwijanie umiejętności matematycznych;
• doskonalenie umiejętności manualnych;
• wzmacnianie potencjału twórczego dziecka;
• promowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu;

ZASADY KONKURSU:
Przygotowany prototyp gry powinien zawierać:
a) planszę do gry w formacie A3 wykonaną techniką
dowolną (forma płaska) oraz wszystkie elementy potrzebne
do rozegrania gry;
Na odwrocie planszy prosimy zamieścić następujące
informacje: tytuł gry, imię, nazwisko oraz wiek autora, nazwę
i adres szkoły.
b) instrukcję - na oddzielnej kartce w formacie A4; w
instrukcji należy umieścić tytuł oraz zasady gry;

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 9.12.2016 r.

Każda placówka dostarcza nie więcej niż cztery prace.
Do konkursu należy zgłaszać propozycje wyłącznie własnego autorstwa. Ze zgłoszonych gier komisja wybierze i nagrodzi najciekawsze plansze.
Liczy się pomysłowość i samodzielne wykonanie.

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Heleny Raszki
ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin, Joanna Stasiak


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania dostarczonych prac konkursowych. W kwestiach nieobjętych regulaminem prosimy o kontakt z organizatorem pod nr tel.: 91 426 98 30 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 7 
14.11.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie