Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Konkurs „Konstruowania gier planszowych”


Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie

zaprasza dzieci w wieku 5-6 lat

do udziału w międzyszkolnym konkursie

„Konstruowania gier planszowych”


CELE KONKURSU:
• wspomaganie rozwoju umysłowego;
• rozwijanie umiejętności matematycznych;
• doskonalenie umiejętności manualnych;
• wzmacnianie potencjału twórczego dziecka;
• promowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu;

ZASADY KONKURSU:
Przygotowany prototyp gry powinien zawierać:
a) planszę do gry w formacie A3 wykonaną techniką
dowolną (forma płaska) oraz wszystkie elementy potrzebne
do rozegrania gry;
Na odwrocie planszy prosimy zamieścić następujące
informacje: tytuł gry, imię, nazwisko oraz wiek autora, nazwę
i adres szkoły.
b) instrukcję - na oddzielnej kartce w formacie A4; w
instrukcji należy umieścić tytuł oraz zasady gry;

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 9.12.2016 r.

Każda placówka dostarcza nie więcej niż cztery prace.
Do konkursu należy zgłaszać propozycje wyłącznie własnego autorstwa. Ze zgłoszonych gier komisja wybierze i nagrodzi najciekawsze plansze.
Liczy się pomysłowość i samodzielne wykonanie.

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Heleny Raszki
ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin, Joanna Stasiak


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania dostarczonych prac konkursowych. W kwestiach nieobjętych regulaminem prosimy o kontakt z organizatorem pod nr tel.: 91 426 98 30 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 7 
14.11.2016

Lista załączników: