przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Młodzieżowy Budżet Obywatelski wraca do szkół

Nowy rok szkolny to pora by powrócić do zawieszonego projektu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Już teraz uczniowie mogą zgłaszać kolejne pomysły, dzięki którym mogą zagospodarować placówkę, do której uczęszczają.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski, to projekt którego koncepcję opracowała Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin. Pomimo tego, że ostatecznie realizacja zadania, przez trwający strajk w placówkach oświatowych musiała zostać zawieszona, inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczniów. Wiosną tego roku młodzież zgłosiła wiele ciekawych pomysłów, które są warte realizacji i wprowadzenia w życie. Nowy rok szkolny to najwyższa pora by powrócić do tej wartościowej inicjatywy.

Zasady Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego nie zmieniły się. Uczniowie mogą zgłaszać projekty w dwóch zakresach. Pierwszy z nich to tzw. działania twarde, w ramach którego mogą zostać zrealizowane takie projekty jak na przykład doposażenie pracowni tematycznych czy też stworzenie stref wypoczynku w placówkach. Łącznie na tego typu inicjatywy każda ze szkół może przeznaczyć 6500 zł. Drugi obszar to tzw. projekty miękkie. W jego ramach uczniowie mogą starać się na przykład o zorganizowanie ciekawych szkoleń czy też konferencji tematycznych. Zgodnie z zasadami każda placówka będzie mogła przeznaczyć na takie działania 2000 zł. Łączna kwota przypadająca na każdą ze szkół biorących udział w projekcie to 8500zł, co daje nam łącznie 306 000 złotych, o których rozdysponowaniu zadecydują uczniowie.

Zgodnie z nowym harmonogramem, nabór wniosków rozpoczęło się 7 października br. Na ich złożenie, grupy składające się z co najmniej 3 osób mają czas do 11 października. Autorzy projektów muszą pamiętać o tym, by zgłaszane przez nich pomysły były zgodne ze statutem danej placówki. Wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli szkoły, która ostatecznie zdecyduje o tym, które projekty trafią pod głosowanie. Co ważne, projekty, które zostały zgłoszone przez uczniów wiosną, nie przepadają, tylko podobnie jak nowo złożone trafią na listy do głosowania i mają szansę by zostać zrealizowane.

Planuje się, że głosowanie na poszczególne pomysły odbędzie się 28 października br. Z uwagi na to, że przez wiosenne strajki w oświacie nie udało się przeprowadzić pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w zakładanym terminie, projekty, które zwyciężą w październikowym głosowaniu będą musiały zostać zrealizowane do 20 grudnia br. Jest to związane z koniecznością wydatkowania przypisanych na ten cel środków jeszcze w tym roku budżetowym. 

Więcej o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim:

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
08.10.2019
Zostaw 1% w Szczecinie - tu znajdziesz listę organizacji!