przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie "Zarządzanie wolontariuszami"

Szkolenie: ZARZĄDZANIE WOLONTARIUSZAMI
Termin: 15 września 2016 r.


Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz placówki publiczne, które zainteresowane są organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej na terenie Miasta Szczecin.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • rekrutacja wolontariuszy,
  • zarządzanie pracą wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy
  • prezentacja serwisu ofert wolontariackich www.mojwolontariat.pl

Szkolenie prowadzone jest przez osoby znające tematykę szkolenia zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Termin szkolenia: 15 września 2016 r., godz. 9:00-16:00

Informacje na temat szkolenia:

  • szkolenie jest nieodpłatne
  • skierowane do osób ze Szczecina (w przypadku wolnych miejsc dopuszczamy mozliwość uczestnictwa osób spoza Szczecina)
  • po odbyciu szkolenia odbywamy wizytę monitorująco-wspierającą w organizacjach/instytucjach, które wzięły udział w szkoleniu.


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 9 września 2016 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu).Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mejlowo, na adres wskazany w formularzu do 12 września 2016 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Anna Biały, Katarzyna Michałek , tel. 91 450 11 46
 

Autor:  Stowarzyszenie POLITES  
10.08.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie