przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konferencja matematyczna

 


 

W ramach współpracy ZCEMiP - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz ZCDN w Szczecinie w dniach 13 i 14 marzec 2019r. odbyły się konferencje matematyczne dotyczące realizacji nowej podstawy programowej matematyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych . Prelegentem był Pan Maciej Borodzik - doktor habilitowany nauk matematycznych. Specjalizuje się w geometrii i teorii osobliwości. Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Układów Dynamicznych) oraz profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematycznym PAN. Poniżej link do prezentacji , które omawiane były przez Prof. Macieja Borodzika na konferencjach matematycznych w dniach 13 i 14 marzec 2019r. : www.mimuw.edu.pl/~mcboro
zakładka - ,,Edukacja szkolna".


Agnieszka Czeglik
Z-ca Dyrektora ZCEMiP ds. ODN Szczecin
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
15.03.2019