przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej. Ciekawe lekcje historii XX w.

 


 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
 i Politechnicznej w Szczecinie oraz Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN
w Szczecinie

serdecznie zapraszają nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na szkolenie

pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”.
Ciekawe lekcje historii XX w. (cz.2)

 

Szkolenie odbędzie się 14 maja 2019 r. w godz. 15.30 - 18.30
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4
w Szczecinie

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • analizuje nową podstawę programową w kontekście jej realizacji,
  • opisuje różnice między „starą” i „nową” podstawą programową w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym,
  • dowie się, jak zainteresować uczniów historią XX w.,
  • utrwali treści z nowej podstawy programowej, m.in. dotyczących Związku Polaków w Niemczech, Operacji „polskiej” NKWD z 1937 r.


Program:

  1. Uwagi dotyczące wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z historii – prowadzenie - Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie.
  2. „Aktualności idei Rodła i Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła w XXI w.”- prowadzenie Tadeusz Szczyrbak - Prezes Rodziny Rodła – Wrocław.
  3. Historia „Operacji »polskiej« NKWD” z 1937 r. Praca z teką edukacyjną IPN oraz portalem tematycznym – prowadzenie Grzegorz Czapski i dr Zofia Fenrych – edukatorzy IPN.

Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać: w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres
e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl – telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Serdecznie zapraszam
Sylwia Klik, doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
07.05.2019