przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Spotkanie warsztatowe "Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego"

 


 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie serdecznie zaprasza nauczycieli historii szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych na spotkanie warsztatowe

pt. „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”

Ciekawe lekcje z dwudziestolecia międzywojennego (cz.1).


Warsztaty odbędą się 26 marca 2019 r. w godz. 15.30 - 18.00
w Szkole Podstawowej nr 61, ul. 3-go Maja 4
w Szczecinie


Cele warsztatów:
Po zakończeniu warsztatów nauczyciel:

  • dowie się, jak opracować przedmiotowy program nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych u uczniów,
  • zapozna się z wykorzystaniem portalu Iwitness w edukacji: lekcja o antysemityzmie w dwudziestoleciu międzywojennym.


Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać: w formie elektronicznej na formularzu pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, przesyłając na adres
e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl – telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszam


Sylwia Klik
doradca metodyczny ds. historii ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
20.03.2019