przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs Matematyczny „Uciec dzięki matematyce”

Konkurs przeprowadzony będzie na zasadzie Escape Room, zadaniem drużyn będzie rozwiązywanie zadań, które doprowadzą do finału. Grupa, która rozwiąże zadania poprawnie w najkrótszym czasie wygra.

Cele Konkursu:

  • Upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów klas 6
  • Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.
  • Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia; stymulowanie pracowitości i wytrwałości.
  • Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.
  • Integracja środowiska uczniowskiego.
  • Tworzenie okazji przeżywania atmosfery konkursowej.
  • Współpraca nauczycieli matematyki szkół podstawowych
  • Odnalezienie zaginionego bohatera

Konkurs odbędzie się 6.12.2019r. o godz. 13.00
Karty zgłoszenia należy przesłać w terminie do 29.11.2019 r.

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 11 
27.11.2019