przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Najlepsi uczniowie nagrodzeni

619 najbardziej uzdolnionych uczniów ze szczecińskich szkół otrzymało nagrody od prezydenta miasta. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie.

- To dla mnie niezmiernie ważne i budujące, że chcecie odkrywać otaczający Was świat poprzez naukę i tym samym dążycie do osiągania jak najlepszych rezultatów. To właśnie Wy w ogromnym stopniu przyczyniacie się do budowania prestiżu nie tylko waszych szkół, ale i również miasta – powiedział podczas dzisiejszej uroczystości Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. – Już jutro rozpoczniecie wakacje. Życzę Wam aby były przepełnione dobrą zabawą i odpoczynkiem. Mam nadzieję, że spotkamy się tu również w przyszłym roku i po raz kolejny będę mógł wręczyć Wam wyróżnienia, które będą efektem Waszej intensywnej pracy.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 997 wniosków od dyrektorów szczecińskich placówek o przyznanie tego wyróżnienia. Następnie, specjalnie powołana Komisja w skład której wchodzili m.in. przedstawiciel Komisji ds. Edukacji Rady Miasta, przedstawiciele Wydziału Oświaty, dyrektorzy szkół, a także specjaliści z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych oraz zawodowych, weryfikowali złożone dokumenty i przyznawali punkty za poszczególne osiągnięcia. Na tej podstawie została stworzona lista nagrodzonych, na której w tym roku znalazło się 619 uczniów, w tym 240 ze szkół podstawowych, 172 ze szkół gimnazjalnych oraz 207 ze szkół ponadgimnazjalnych. Łączna wysokość nagród wyniosła 435 000, 00 zł.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem waszej pracy i wytrwałości w dążeniu do obranego celu. To właśnie nagrody, które otrzymaliście są zwieńczeniem wysiłku, który wkładaliście w naukę i rozwój przez cały mijający właśnie rok szkolny – podsumowała Renata Łażewska - przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Rady Miasta Szczecin.

Najwyższą nagrodę w szkołach podstawowych otrzymał uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego uzyskując 402 punkty, w szkołach gimnazjalnych uczeń Oddziału Gimnazjalnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 uzyskując 390 punktów, w szkołach ponadgimnazjalnych uczeń II Liceum Ogólnokształcącego uzyskując 515 punktów.

Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla Uzdolnionych Uczniów przyznawane są co roku. O ich przyznanie może się ubiegać uczeń, który posiada w danym roku szkolnym wybitne osiągnięcia w nauce w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych programem nauczania oraz z dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania w danej szkole, z wyjątkiem konkursów artystycznych (np. recytatorskich, teatralnych, muzycznych, plastycznych, tanecznych, fotograficznych, multimedialnych, marynistycznych etc.) i sportowych. Co ważne, wniosek o jej przyznanie musi wystosować dyrektor danej szkoły, do której uczęszcza uzdolniony uczeń.

Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa jeszcze z jednego powodu. Na mocy nowych przepisów prawa w mijającym roku szkolnym o Nagrodę Prezydenta mógł ubiegać się każdy uczeń uczęszczający do szczecińskiej szkoły, bez względu na miejsce zamieszkania.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
19.06.2019