przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty "Gotowość matematyczna a ryzyko dyskalkulii"

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej
TWP w Szczecinie zaprasza Nauczycieli na warsztaty

 


Gotowość matematyczna a ryzyko dyskalkulii
Termin: 03.04.2019 r., godz. 16.00-20.15

Program:

  1. Symptomy opóźnionego rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci.
  2. Dojrzałość do uczenia się matematyki.
  3. Ryzyko dyskalkulii rozwojowej – wczesna diagnoza dziecięcego liczenia.
  4. Dziecięca matematyka jako program intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej u dzieci.
  5. Sposoby konstruowania programów rekonstrukcji systemu arytmetycznego u uczniów z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się matematyki dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.
  6. Metody prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych z dziećmi.
  7. Sztuka konstruowania gier jako metody aktywizującej w nauce matematyki.

 

Szczegóły wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie:
http://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/
Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl

Z poważaniem
dr Alina Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie 
18.03.2019