przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

III edycja Olimpiady o Bezpieczeństwie i Obronności

 


 

Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizował Olimpiadę o Bezpieczeństwie i Obronności. Olimpiadę patronatem objęli: Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Szkoła Główna Straży Pożarnej.

Pierwszym etapem konkursu było przygotowanie pracy na jeden ze wskazanych, przez organizatora, tematów. Komisja oceniała prace oraz wskazała tych uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do II Okręgowego etapu Olimpiady.

Z VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się troje uczniów, którzy przygotowali rozprawki. Ich prace zostały pozytywnie ocenione i cała trójka awansowała do II etapu Olimpiady.

W dniu 7 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Szczecińskim przeprowadzony został Okręgowy etap Olimpiady. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań.  Test sprawdzał wiedzę z zakresu funkcjonowania ONZ, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, granic wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej, NATO oraz szereg innych. Uczestnicy mieli na jego rozwiązanie godzinę. Trzeba zaznaczyć, iż łatwy nie był.

Zgodnie z regulaminem Olimpiady, test miał wyłonić 10 finalistów, którzy w marcu 2019 r. uczestniczyli będą w finale Olimpiady. Finał odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim a nagrodami będą, między innymi, indeksy na studia.

Reprezentant VII LO ,uczeń klasy 2 a, Filip Gałka zajął II lokatę i awansował do warszawskiego finału. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki. Przed naszym reprezentantem ogrom pracy. Warto zaznaczyć, iż Filip, jako uczeń I klasy, brał udział w ubiegłorocznej, II edycji Olimpiady. Do wejścia do finału zabrakło naszemu koledze 1 punktu.

Warto podkreślić, iż fundatorami atrakcyjnych nagród w Okręgowym etapie Olimpiady, byli : Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa, Uniwersytet Szczeciński .
                                               

Autor:  VII Liceum Ogólnokształcące 
13.12.2018