przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Warsztaty z aplikacji Baltie - Relacja

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych  spotkanie i warsztaty prowadzone wspólnie z Bohumirem Soukupem, autorem aplikacji Baltie – graficznego środowiska programowania dla dzieci i młodzieży.

 

Bohumir Soukup – czeski inżynier, autor pierwszych na świecie profesjonalnych narzędzi do programowania za pomocą schematów strukturalnych SGP. Obecnie zajmuje się wyłącznie nauką programowania dla dzieci i młodzieży. 18 lat temu stworzył nowy wyjątkowy w pełni graficzny język programowania Baltie do nauki programowania od przedszkola do matury. Jest również autorem międzynarodowego projektu Twórcza informatyka z Baltie. Od 4 lat realizuje w naszym kraju największy projekt dotyczący nauki programowania, w którym jest już ponad dwa i pół tysiąca polskich szkół, 3.500 nauczycieli i ponad 25.000 uczniów, którzy uczą się programowania oraz prezentują swoje osiągnięcia w międzynarodowych konkursach programistycznych Creative Baltie z coraz lepszymi efektami. Najnowszą inicjatywą Bohumira jest wprowadzenie nowego przedmiotu programowanie do polskich szkół podstawowych i gimnazjów. W Szczecinie po raz pierwszy prowadził warsztaty z nauki programowania w Baltie podczas konferencji Informatyka w szkole, która odbyła się w roku 2003. Po 11 latach jest ponownie i pokazuje nauczycielom jak uczyć programowania już na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Ciekawe metody oraz niekonwencjonalna filozofia dotycząca praktycznego działania opartego na nauce czytania ze zrozumieniem oraz twórczym myśleniu zyskują coraz szersze grono sympatyków zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.

Michał Boni
Bohumir Soukup
Autor:  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
13.11.2014