przejdź do głównej treści strony

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Dzisiaj w Szczecinie rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Tegoroczna rekrutacja będzie odbywała się w pełni elektronicznie.

W tym roku na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia przygotowanych zostało na rok szkolny 2020/2021 łącznie 3600 miejsc.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również i tym razem rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego. Na stronie internetowej naboru (https://nabor.pcss.pl/szczecin) uczniowie znajdą m.in. ofertę poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także poradnik dla kandydatów, który pomoże im rozwiać wszelkie wątpliwości.

Każdy uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Kolejność, w jakiej wpisuje się poszczególne klasy jest bardzo ważna.

- Na pierwszym miejscu na liście preferencji kandydat powinien wpisać szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć – mówi Lidia Rogaś – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. - Jeśli zgromadzona przez ucznia liczba punktów będzie niewystarczająca znajdzie miejsce w kolejnych oddziałach lub placówkach wskazanych w podaniu. Oznacza to, że im dłuższa lista preferencji, tym większe są szanse, że system przydzieli go do jednej ze wskazanych przez niego klas.

Na liście preferencji nie należy wpisywać szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Szczecinie.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty w tym roku rekrutacja będzie odbywała się w pełni elektronicznie, co oznacza, że kandydaci będą składali wnioski i zamieszczali wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty”.

Przy składaniu wniosku on-line należy zachować odpowiednią kolejność:

  1. Wypełnienie wniosku w systemie Nabór,
  2. Wydrukowanie wniosku, podpisanie przez rodziców kandydata oraz zeskanowanie lub sfotografowanie i zapisanie na swoim indywidualnym koncie w systemie,
  3. Dołączenie na swoim koncie wszystkich niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów (oświadczenia, zaświadczenia) podpisanych przez rodziców,
  4. Po skompletowaniu dokumentów złożenie wniosku elektronicznie do szkoły pierwszego wyboru zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce „Dokumenty”.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę następujące kryteria rekrutacyjne: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, szczególne osiągnięcia ucznia oraz ukończenie szkoły z wyróżnieniem. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (np. klasy sportowe, dwujęzyczne), ważne będą również wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Na wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich w szkole, kandydaci mają czas do 10 lipca do godz. 15.00 (w przypadku oddziałów sportowych, dwujęzycznych, międzynarodowych czas na złożenie stosownych dokumentów upływa 22 czerwca br. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia prób sprawności fizycznej czy też testów predyspozycji językowych). W terminie od 26 czerwca do 10 lipca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły, a w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych poznamy 12 sierpnia. Następnie, rodzice lub opiekunowie prawni kandydata wstępnie zakwalifikowanego będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia go do placówki. Ostateczne wyniki naboru poznamy 19 sierpnia br. do godz. 14.00.

W bieżącym roku szkolnym nie będzie prowadzone postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2020/2021 do klas I oraz klas wstępnych publicznych szkół ponadpodstawowych. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w szkołach, które nadal dysponują wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do szkoły będzie decydował dyrektor placówki.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
15.06.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją