przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla nauczycieli "Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci?"

 

 

Zapraszam Szanownych Państwa
nauczycieli na szkolenie -

JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI ZACHOWANIAMI U DZIECI?
(jak pomóc uczniowi i samemu nie zwariować?)

 

Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych

Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • prawidłowo rozróżnia zaburzenia zachowania od zachowań drażniących i niepożądanych
  • zna podstawowe założenia gier uczniowskich i stosuje „stopery” w sytuacjach trudnych
  • stosuje podstawowe techniki behawioralne skuteczne wobec trudnych zachowań ucznia
  • potrafi analizować zachowania ucznia/wychowanka i podejmować działania wspierające
  • zna algorytm pracy z wybuchem agresji impulsywnej
  • zna procedury szkolnego systemu bezpieczeństwa

Liczba godzin: 3


Termin szkolenia: 15 listopada 2018 r. g. 16:30

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (aula)
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm,
należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny
ODN w ZCEMiP w Szczecinie

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
07.11.2018