przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

„Be MODERN after launch”

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić na wydarzenie promujące wyniki osiągnięte w ramach realizacji międzynarodowego projektu „Mobile & Digital Elearning Toolkit - MODERN Toolkit”, the Multiplier Event „Be MODERN after launch”.

Wydarzenie „Be MODERN after launch” odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 roku od godz. 13.30 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego mieszczącym się przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie (budynek Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług SERVICE INTER-LAB, sala 315-316).

Przedsięwzięcie jest poświęcone popularyzacji wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych na potrzeby organizacji procesu kształcenia, współpracy i wymiany wiedzy. Dzięki rezultatom osiągniętym w projekcie MODERN uczestnikom zostaną zaprezentowane wyniki audytu dostępnych na rynku aplikacji i serwisów, których zastosowanie pozwala z jednej strony uatrakcyjnić proces kształcenia poprzez wprowadzanie koncepcji mobile learning’u czy e-learning’u, a z drugiej rozwijać zdolności poznawcze użytkowników tych rozwiązań w drodze samokształcenia.
W ramach sesji zostaną także zaprezentowane przykłady dobrych praktyk w zastosowaniu aplikacji i serwisów scharakteryzowanych w projekcie MODERN do uatrakcyjnienia treści i metod kształcenia w kursie promującym przedsiębiorczość i postawy innowacyjne.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są:

• bezpośrednio drogą mailową na adres modern@wzieu.pl  – (w mailu prosimy podać imię nazwisko, nazwę instytucji, którą Państwo reprezentujecie oraz opcjonalne: adres organizacji i telefon kontaktowy) lub • za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (dostępny pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr-1E6iuD_nmZTlhdivBB9KloJMughvKn2utJ6OCRC_3dsug/viewform).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rezerwacja następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń. O potwierdzeniu rezerwacji lub o wpisaniu na listę rezerwową. Organizatorzy poinformują osobnym e-mailem.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 91 444 31 88 lub pod adresem modern@wzieu.pl.

W załączeniu przedstawiamy ramowy program wydarzenia.

Szczegółowe informacje o projekcie MODERN znajdują się na stronie www.modern.pm.

Korzystając z okazji pragniemy dodatkowo zainteresować Państwa wydarzeniem towarzyszącym, realizowanym tego dnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w godzinach porannych – The REAL Innovation Invitation. Szczegółowe informacje o wydarzeniu załączamy w postaci ulotki informacyjnej.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Autor:  Uniwersytet Szczeciński 
08.11.2016

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie