przejdź do głównej treści strony

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Dnia 10 marca 2020 r. rusza rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji (https://nabor.pcss.pl/szczecin/klasa7/).

 

SZKOŁY PODSTAWOWE, KTÓRE BĘDĄ PROWADZIŁY REKRUTACJĘ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH W KLASACH VII

Nazwa szkoły

Adres szkoły

język

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  W ZSO NR 4

ul. Romera 2,
71-246 Szczecin

angielski

włoski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37

ul. Lucjana Rydla 6,
70-783 Szczecin

angielski

niemiecki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74

ul. Seledynowa 50
70-781 Szczecin

angielski

Uwaga: Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 37 oraz Szkole Podstawowej nr 74 w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie tej szkoły


REKRUTACJA DO KLAS VII EKSPERYMENTALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Nazwa szkoły

Adres szkoły

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZSO NR 7

ul. Unisławy 26,
71-413 Szczecin

klasa matematyczna

klasa przyrodnicza

Uwaga: Do oddziałów dwujęzycznych i eksperymentalnych kandydat wypełnia jeden wspólny wniosek.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS VII
DWUJĘZYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


1. Termin składania wniosków do klas VII dwujęzycznych:

od 10 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. do godz. 12:00

UWAGA: KANDYDAT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRZECH SZKÓŁ SPOŚRÓD TYCH, KTÓRE PROWADZĄ REKRUTACJĘ DO ODDZIAŁÓW KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH I EKSPERYMENTALNYCH (WYPEŁNIA SIĘ JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK).

2. Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych:

30 marca 2020 r. godz. 16:00 – sprawdzian predyspozycji językowych

Uwaga: Kandydat przystępuje do sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w szkole, którą wskazał na pierwszym miejscu na liście preferencji. Jeśli na pierwszym miejscu wniosku znajduje się Szkoła Podstawowa nr 6 (klasy eksperymentalne) wówczas kandydat udaje się na sprawdzian do szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, którą wskazał najwyżej na liście preferencji.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

6 kwietnia 2020 r. godz. 12:00

4. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

od 26 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r. do godz. 12:00


5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

3 lipca 2020 r. godz. 12:00

6. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII

  • w przypadku kandydatów, którzy nie są uczniami szkoły, do której zostali zakwalifikowani - potwierdzenie woli w formie złożenia oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII
  • w przypadku kandydatów, którzy są już uczniami szkoły, do której zostali zakwalifikowani - potwierdzenie woli w formie oświadczenia rodziców

od 3 lipca 2020 r. od godz. 12:00 do 8 lipca 2020 r. do godz. 15:00


7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

9 lipca 2020 r. godz. 12:00

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS VII
EKSPERYMENTALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


1. Termin składania wniosków do klas VII eksperymentalnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinie:

od 10 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. do godz. 12:00

UWAGA: KANDYDAT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRZECH SZKÓŁ SPOŚRÓD TYCH, KTÓRE PROWADZĄ REKRUTACJĘ DO ODDZIAŁÓW KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH I EKSPERYMENTALNYCH (WYPEŁNIA SIĘ JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK).

2. Przeprowadzenie sprawdzianów kierunkowych do klas eksperymentalnych:

24 marca 2020 r. godz. 16:00 – sprawdzian do klasy eksperymentalnej przyrodniczej
26 marca 2020 r. godz. 16:00 – sprawdzian do klasy eksperymentalnej matematycznej

Uwaga: Kandydat do klasy eksperymentalnej przystępuje do sprawdzianu kierunkowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 niezależnie od miejsca na liście preferencji, na którym wskazana została klasa eksperymentalna.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów wyników sprawdzianu kierunkowego

6 kwietnia 2020 r. godz. 12:00


4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2020 r. godz. 12:00


5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału eksperymentalnego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII

od 3 lipca 2020 r. od godz. 12:00 do 8 lipca 2020 r. do godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

9 lipca 2020 r. godz. 12:00

Autor:  Wydział Oświaty 
18.02.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją