przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Olimpiada artystyczna

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski konkurs kierowany do wszystkich uczniów szkół średnich i podstawowych interesujących się kulturą i sztuką.

Na zwycięzców startujących w sekcji historii sztuki czekają indeksy na historię sztuki i kulturoznawstwo, dodatkowe punkty na kierunki pokrewne, zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii sztuki oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopów, tabletów i e-booków. Konkurs organizuje, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej z siedzibą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczestnikami Olimpiady mogą być:
- uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości
- uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Uczeń, który chce wziąć udział w 47. edycji Olimpiady Artystycznej, musi zgłosić się do nauczyciela – opiekuna, wypełnić Kartę Uczestnika Olimpiady Artystycznej i ustalić z nauczycielem własny temat. Można również zgłosić się bezpośrednio do Krystyny Milewskiej, sekretarz Komitetu Okręgowego sekcji historii sztuki działającego w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie do 10 października 2022 (poniedziałek).

Terminarz

Regulamin

 Szczegóły dotyczące konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl

Uczniów chcących wziąć udział w Olimpiadzie Artystycznej zapraszamy na wykłady odbywające się w ramach Akademii Historii Sztuki raz w tygodniu od połowy września.
Plan wykładów dostępny na stronie Akademia Historii Sztuki

KONTAKT

Sekretarz: Krystyna Milewska
tel. (+48) 91 43 15 269
k.milewska@muzeum.szczecin.pl
Dorota Obalek-Bylak
tel. (+48) 797 400 438
d.obalek@muzeum.szczecin.pl 

Autor:  Muzeum Narodowe w Szczecinie  
15.09.2022