przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla nauczycieli - doświadczenia z projektu „Szczeciński Bąbel Matematyczny”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zaprasza NAUCZYCIELI na szkolenie:

Tworzenie warunków do samodzielnych odkryć i badań uczniów na zajęciach edukacji matematycznej w klasach I – III w oparciu o doświadczenia z projektu „Szczeciński Bąbel Matematyczny”

Termin: 14.03.2020 r., godz. 9.30-13.30


Program:
1. Plansza 100 liczb, miarka krawiecka - stosowanie ustrukturyzowanych pomocy dydaktycznych w celu badania własności liczb, wykonywanych operacji arytmetycznych oraz zdobywania wiedzy na temat systemu dziesiętnego.
2. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem planszy 100 liczb i miarki krawieckiej, stwarzające okazję do pogłębiania rozumienia struktury liczb naturalnych oraz rozwijania umiejętności wykonywania działań arytmetycznych jak i rozumienia ich własności.
3. Domino - gry matematyczne służące poznaniu, utrwaleniu matematycznych pojęć i pogłębiające ich rozumienie (suma, różnica, podzielność, szacowanie, system dziesiętny itp.) oraz umożliwiające dostrzeganie nowych prawidłowości i wykorzystanie ich w procesie uczenia.
4. Generowanie zadań matematycznych spełniających potrzeby każdego ucznia.
5. Zadania nietypowe umożliwiające samodzielne rozpoznawanie i formułowanie reguł.
6. Zadania nietypowe rozwiązywanie etapowo, wymagające samodzielności w odkrywaniu związków i zależności pomiędzy danymi z zastosowaniem tabel i rysunków ukazujące przestrzenne relacje obiektów.
7. Zadania z logiczną pułapką, powodujące wzrost czujności uczniów na tekst zadania.

 

Rejestracja - elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://wshtwp.pl/odn-oferta-dla-nauczycieli/
Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Kontakt - telefon: 91 424 32 01, e-mail: odn@wshtwp.pl
 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie 
11.02.2020
Zostaw 1% w Szczecinie - tu znajdziesz listę organizacji!