przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

"Magiczny świat Ani z Zielonego Wzgórza"

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

OGŁASZA XI EDYCJĘ
MIĘDZYSZKOLNEGO MULTIKONKURSU
O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII
„Magiczny świat
Ani z Zielonego Wzgórza”

Pod honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Szczecinie

 

I CELE:

 • propagowanie postaw czytelniczych;
 • rozwijanie umiejętności łączenia walorów estetycznych, plastycznych z wiedzą geograficzną
 • wzbogacenie słownictwa z zakresu języka angielskiego
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • utrwalenie wiedzy matematycznej w praktyce
 • kształcenie umiejętności retorycznych
   

II UCZESTNICY:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII
 • w konkursie biorą udział 6 osobowe drużyny z poszczególnych szkół;

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • szkolnego (indywidualnego) - szkoły we własnym zakresie przeprowadzają eliminacje na podstawie których zostaną wyłonieni reprezentanci;
 • międzyszkolnego, wojewódzkiego składającego sięz następujących etapów:

1. test wiedzowy z elementami matematyki (13 pytań, 2 godziny) sprawdzany metodą „Milczka”– uczniowie w grupach 3 osobowych odpowiadają na pytania dotyczące treści książki „Ania z Zielonego Wzgórza” (w przekładzie Rozalii Bernsteinowej, Nasza Księgarnia, Warszawa 1990), a także rozwiązują zadania matematyczne z treścią połączoną z wątkami powieściowymi, prezentacja wcześniej przygotowanego krótkiego (do 5 min.) przemówienia „To jest fascynująca powieść” zachęcające do sięgnięcia po „Anię z Zielonego Wzgórza”.

2. część językowa (reprezentanci 1-osobowi) Językowo-multimedialna część konkursu dotyczy powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” oraz jej adaptacji filmowej.
Podczas części językowej uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania (3 pytania) sformułowane w języku angielskim. Jury ocenia poprawność odpowiedzi uczestników pod względem merytorycznym i językowym.
Część pytań jest powiązana z materiałem filmowym.


Pytania dotyczą:
- kultury i geografii krajów , w których toczą się losy głównych bohaterów powieści,
- treści powieści,
- fabuły filmu – (Ania z Zielonego Wzgórza – telewizyjny film fabularny z 1985 roku).

3. praca plastyczna – (1 reprezentant) Zadaniem uczestników tej części jest wykonanie portretu Ani kredkami.

4. część informatyczna – (1 reprezentant) - Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy w SCRATCH w oparciu o powieść.

Każdy etap odbywać się będzie równocześnie – w czterech różnych salach. Drużyny wcześnie typują trzy osoby do konkursu wiedzowego z elementami matematyki, po jednej osobie do części językowej, informatycznej i pracy plastycznej.
Oceniać i punktować będzie specjalnie powołane w tym celu Jury.

 

IV TERMINY:

 • Szkolny Organizator do 30 kwietnia 2019 r. przesyła na adres organizatora konkursu kartę zgłoszenia listownie, faxem lub mailem: sp1@miasto.szczecin.pl;
 • multikonkurs odbędzie się 24 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie (spotkanie zespołów o godz. 8.30 w czytelni szkolnej na parterze szkoły).

Uwaga!

 • O terminie podsumowania Multikonkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w dniu konkursu.


V DODATKOWE INFORMACJE:

 • Ewentualne pytania prosimy kierować
  do organizatorów – tel. 091 484 35 70
  Serdecznie zapraszamy
  do udziału w konkursie!!!


ORGANIZATORZY:
Małgorzata Kaczmarek,
M. Stefańska, E. Malinowska,
K. Bartos, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Jedyneczka”
 

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 1 
25.04.2019