Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Erasmus+

Imagine … a better world

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/17 Gimnazjum nr 6 przystąpiło do projektu w ramach programu Erasmus+ pt. „Wyobraź sobie lepszy świat”. Starania o udział w projekcie rozpoczęliśmy już w październiku 2015 roku, kiedy to nawiązaliśmy kontakt z potencjalnym partnerem – hiszpańską szkołą z malowniczej miejscowości El Perelló. W trakcie całego roku wymienialiśmy pomysły, snuliśmy plany i opracowywaliśmy stosowną dokumentację, by wraz z kolejnym partnerem – szkołą z włoskiego Campobasso złożyć wniosek dotyczący dwuletniego projektu unijnego z zakresu ekologii.

Projekt „Imagine a better world” dotyczy zrównoważonego rozwoju. Prace nad nim będą przebiegały dwuetapowo.

Etap I – rok szkolny 2016/17 to wspólna praca nauczycieli i uczniów wszystkich szkół partnerskich polegająca na opracowaniu programu ścieżki edukacyjnej pt. „Zrównoważona gospodarka”. Tematyka przedmiotu obejmować będzie trzy główne obszary: środowisko i zmiany klimatu, działania na rzecz nauczania nowych nawyków konsumpcyjnych i realizacji dobrych praktyk w zakresie ochrony planety, energii i zasobów.

Etap II – rok szkolny 2017/18 to realizacja w naszej szkole i szkołach partnerskich przedmiotu „Zrównoważona gospodarka” oraz wizyty młodzieży w Polsce (październik 2017), Włoszech (luty 2018) i Hiszpanii (czerwiec 2018).

Głównym celem finansowanego przez Unię Europejską projektu jest wypracowanie materiałów tworzących bazę merytoryczną dla siedemdziesięciogodzinnego przedmiotu „Zrównoważona gospodarka”. Przedmiot ma być adresowany do uczniów w wieku 15-17 lat. Opracowane materiały będą otwartym opublikowanym w internecie źródłem edukacyjnym, co umożliwi wykorzystywanie ich przez inne szkoły europejskie.

 


 

Autor:  Gimnazjum Nr 6 
07.11.2016

  • Hiszpania
     Hiszpania
  • Hiszpania
     Hiszpania
  • Włochy
     Włochy