przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Majowe Prezentacje Chórów

 


 

 

Śpiewająca Polska - Rozśpiewany Szczecin

 

Majowe Prezentacje Chórów Śpiewająca Polska - Rozśpiewany Szczecin już za nami! Konkurs kolejny raz odbył się w auli SP 55 w Szczecinie. Przesłuchania zorganizowano w ramach finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasto Szczecin Projektu Śpiewająca Polska - Akademia Chóralna. W tym roku konkurs został objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Tematem tegorocznej edycji było otwarcie wokalne. Każdy z występujących zespołów wykonał cztery utwory o łącznym czasie trwania 8-12 minut, w tym: jedno z ćwiczeń Nicola Vaccai, utwór obowiązkowy oraz dwa utwory dowolne polskich kompozytorów. Wybrane przez dyrygenta utwory odnosiły się do tematu edycji, to jest prezentowały pracę nad techniką wokalną chóru.

Jury konkursu w składzie: dr hab. Barbara Halec oraz dr Małgorzata Bornowska brało pod uwagę dobór repertuaru, technikę wokalną, emisję głosu, intonację, artykulację, dykcję, frazowanie, agogikę, dynamikę oraz ogólny wyraz artystyczny i zgodność wykonania z partyturą. W zależności od liczby uzyskanych punktów chóry mogły otrzymać dyplomy: Złote Pasmo: 91-100 punktów, Srebrne Pasmo: 81-90 punktów, Brązowe Pasmo: 71-81 punktów oraz dyplom uczestnictwa: poniżej 71 punktów. Jury przydzieliło także wyróżnienia specjalne za szczególne walory artystyczne. Głównym wyróżnieniem był Puchar Prezydenta Miasta Szczecin (dla najlepszego chóru) oraz Puchary: Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie, Dyrektora Opery na Zamku, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.

Decyzją jury:
Chór Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II pod dyrekcją Pawła Kornicza otrzymał wyróżnienie za prezentację autorskiego programu - Puchar Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.

Chór Szkoły Podstawowej nr 61 pod dyrekcją Alicji Kurgan otrzymał Srebrne Pasmo oraz Puchar Prezesa ZG Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - wyróżnienie za kulturę brzmienia.

Chór Il Piccolo Coro Pod Kasztanem Przedszkola Publicznego nr 66 pod dyrekcją p. Elizy Nowakowskiej otrzymał Złote Pasmo oraz Puchar Dyrektora Opery na Zamku - wyróżnienie za prezentację sceniczną.

Chór Błękitne Nutki ze Szkoły Podstawowej nr 55 pod dyrekcją Małgorzaty Bortnik otrzymał Złote Pasmo oraz wyróżnienie - Puchar Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego.

Chór Szkoły Podstawowej nr 71 im. Bogusława X i Anny Jagiellonki pod dyrekcją p. Magdalena Wiśniewska-Kuraj otrzymał Złote Pasmo oraz Puchar Prezydenta Miasta Szczecin - wyróżnienie specjalne dla najlepszego chóru za szczególne walory artystyczne.

Cały konkurs przebiegł w bardzo miłej atmosferze przy wielkim aplauzie publiczności, złożonej z uczniów Błękitnej. Poczęstunek dla chórzystów oraz zabawki dla przedszkolaków (każdy z nich otrzymał upominek) ufundował pan Jacek Janiak - dyrektor Domu Kultury Słowianin. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, a grupie medialnej z SP 55, pracującej pod czujnym okiem i uchem pana Adama Bobryka, dziękujemy za obsługę techniczną imprezy. Serdeczne podziękowanie składamy również Panu Dyrektorowi SP 55 Grzegorzowi Szymkowiakowi za udostępnienie auli na to artystyczne i edukacyjne wydarzenie oraz Pani Małgorzacie Bortnik za pomoc organizacyjną przy realizacji konkursu.

Opiekę merytoryczną nad całym wydarzeniem sprawowała Kurator Regionu Szczecińskiego Śpiewająca Polska dr hab. Anna Tarnowska.
 

Autor:  ZSO nr 3 
06.06.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja