przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Europejski Dzień Języków - 26 września

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przeznaczonych dla dzieci i odbywających się z ich udziałem, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz konferencje. Władze krajowe oraz partnerzy Dnia Języków mają swobodę wyboru w zakresie form organizowanych przez nich wydarzeń. W celu skoordynowania działań na poziomie krajowym Rada Europy kieruje do państw uczestniczących w wydarzeniu wniosek o wyznaczenie na potrzeby obchodów EDJ "Krajowych Punktów Kontaktowych". W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Istnieje wiele sposobów na wzięcie udziału w obchodach Europejskiego Dnia Języków - w zależności od tego, jakimi dysponujesz środkami i ile czasu możesz na to poświęcić.

Mogą to być działania mniej skomplikowane (zorganizowanie wieczoru filmowego, podczas którego wyświetlane będą filmy w różnych językach, bądź też kawiarenki językowej serwującej specjały różnych krajów) lub wymagające większych nakładów (takie jak wydarzenia medialne na wielką skalę). Nasz kalendarz wydarzeń zawiera listę wszystkich działań, jakie zostały zarejestrowane na stronie EDJ od 2002 roku, które stanowią także bogate źródło inspiracji. Opis różnych wydarzeń dostępny jest także na stronie, która nie bez powodu nosi nazwę "inspiracje"!

Niezależnie od tego, czy będą to wydarzenia duże, czy małe, zasada jest prosta:

1. dobry pomysł (wydarzenie takie, jak impreza, turniej czy kolacja)
2. organizacja i promocja
3. wpisanie wydarzenia do naszej bazy danych, i wreszcie
4. realizacja!

Organizacja Europejskiego Dnia Języków
Rada Europy nie narzuca sposobu organizacji wydarzeń ani też nie udziela na tego rodzaju wydarzenia dofinansowania. Państwa członkowskie oraz potencjalni partnerzy mają pełną swobodę w organizacji wydarzeń, co zapewnia maksymalną elastyczność obchodów Dnia Języków.

Krajowe Punkty Kontaktowe
W większości krajów funkcjonują osoby pełniące funkcję “punktu kontaktowego ” zapewniające koordynację między organizatorami poszczególnych wydarzeń oraz Radą Europy i działające na zasadzie wolontariatu. Funkcja ta obejmuje także upowszechnianie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym informacji oraz materiałów promocyjnych dostarczanych przez Radę Europy.

Rola Rady Europy

Rada Europy jest inicjatorem Dnia Języków i corocznie dostarcza plakaty, naklejki i inne materiały promocyjne ilustrujące europejską różnorodność językową. Materiały dystrybuowane są na zasadzie scentralizowanej i dostarczane punktom kontaktowym, które odpowiadają za ich dalszą dystrybucję na terenie danego kraju, w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby organizatorów wydarzeń związanych z EDJ.
Więcej informacji na temat Europejskiego Dnia Język ów można odnaleźć na stronie
http://edl.ecml.at/

Autor:  Wydział Oświaty 
08.07.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie