przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs „kwalifiAKCJA – kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”

Zapraszamy uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia i techników do udziału w organizowanym przez nas ogólnopolskim konkursie pod hasłem „kwalifiAKCJA - kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:
a) upowszechnianie idei Life Long Learning (uczenia się przez całe życie);
b) upowszechnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej ZSK);
c) zapoznanie młodzieży z korzyściami płynącymi z potwierdzania kwalifikacji rynkowych w kontek-ście rozwoju swojej ścieżki zawodowej.

Konkurs zakłada trzyetapową ścieżkę prowadzącą do finału. W pierwszym etapie Uczestnicy zapoznają się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz kwalifikacji rynkowych, a następnie przystąpią do testu wiedzy on-line. Każda osoba, która uzyska minimum 80% pozytywnych odpowiedzi przejdzie do drugiego etapu, w ramach którego przygotuje draft projektu zgodnego z celami konkursu. W ostatnim, finałowym etapie zakwalifikowani uczniowie przygotują wizualizację projektu na podstawie przesłanego wcześniej draftu. Tematem przewodnim, który ma prowadzić i przyświecać Uczestnikom biorącym udział w konkursie jest „kwalifiAKCJA - Kwalifikacje rynkowe inwestycją w przyszłość!”.

Przewidujemy szereg nagród dla osób, które wezmą udział w konkursie:

  • Dla laureatów 3 pierwszych miejsc w każdej z pięciu kategorii ufundowane zostaną stypendia:
  • I miejsce - 3000 zł, II miejsce - 1800 zł, III miejsce - 1200 zł.
  • Dla 50 pierwszych Uczestników, którzy uzyskają 100% pozytywnych odpowiedzi z testu on-line zostaną przesłane zestawy upominkowe VCC.
  • Nauczyciel zawodu będący opiekunem Laureata I miejsca w danej kategorii otrzyma nagrodę w postaci Vouchera „Zestaw Prezentmarzeń – weekend dla dwojga 3 dni/2 noce”.

Rangę organizowanego przez nas konkursu podkreśla patronat honorowy Instytutu Badań Edukacyjnych, patronat Instytutu Technologii Eksploatacji oraz patronat medialny miesięcznika „Dyrektor Szkoły” wydawnictwa Wolters Kluwer. Ponadto we współudział w organizacji przedsięwzięcia zaangażowały się w charakterze sponsorów duże polskie firmy reprezentujące branże odpowiadające kategoriom, w których organizowany jest konkurs.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 574 054 545 lub 797 727 354.
 

Lista załączników:

11.03.2020
Zostaw 1% w Szczecinie - tu znajdziesz listę organizacji!