przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs w języku angielskim "Salon Gier – Rollercoaster II"

Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie zaprasza uczniów Państwa szkoły na KONKURS

w języku angielskim dla

szczecińskich techników
p.t.

Salon Gier – Rollercoaster II

REGULAMIN KONKURSU

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

TERMIN: 6.03.2017

12.30 - rejestracja uczestników
13.00 - rozpoczęcie rozgrywek

MIEJSCE: ZS nr 8, al. 3-go Maja 1a, 70-214 Szczecin

 

Ogólne zasady konkursu:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szczecińskich techników zawodowych. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły/klasy dwujęzycznej z językiem angielskim oraz uczniowie, którzy przebywali w kraju anglojęzycznym dłużej niż pół roku.
  • Organizatorami Konkursu są nauczyciele języka angielskiego w Zespole Szkół nr 8, al. Maja 1a w Szczecinie.
  • Sponsorami Konkursu są: TP ZSE nr 2 w Szczecinie oraz wydawnictwa książek i podręczników do nauki języka obcego.
  • Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń spełniający wymagania określone w pkt.1 – zgłoszony przez szkołę, do której uczęszcza.
  • Komisję Konkursu tworzą nauczyciele języków obcych w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie, tj.:


Koordynatorki: Agata Gąsior (aweria@wp.pl ), Wioletta Ryndak (upb@wp.p l),

Nauczyciele prowadzący konkurs: Joanna Łukaszewska, Aleksandra Badura, Tomasz Krzyżanowski, Agata Gralewska-Ściechura,

  • Zgłoszenia uczestnictwa szkoły (jedno zgłoszenie ze szkoły z danymi zawodników oraz danymi nauczyciela-opiekuna) należy przesyłać na załączonym formularzu (str. 3 Regulaminu) do 01.03.2017r.

pocztą tradycyjną na adres:
Zespół Szkół nr 8
Al. 3 Maja 1a
70-781 Szczecin
elektroniczną na adres:
sekretariat@zs8.szczecin.pl
lub faxem pod numer:
(91) 43 43 721

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona – maksimum 10 drużyn. O tym, która drużyna zostanie zakwalifikowana zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 

Autor:  Zespół Szkół nr 8 
31.01.2017

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie