przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Poradnik bezpiecznego wypoczynku


Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o wypoczynek. Każdego roku z wypoczynku organizowanego w kraju i za granicą korzysta ponad 1 200 000 dzieci i młodzieży1. Rodzice poszukują ciekawych ofert turystycznych odnoszących się do zainteresowań i uzdolnień dzieci, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odbywa się pod nadzorem kuratora oświaty.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, które przyczynią się do:

1) zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku;

2) zapewnienia uczestnikom wypoczynku profesjonalnej opieki wychowawczej;

3) wzmocnienia nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą;

4) zwiększenia zakresu informacji dostępnych dla rodziców w elektronicznej bazie wypoczynku.

Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

Więcej na Portalu Bezpieczni Razem

Autor:  Ministerstwo Edukacji Narodowej 
09.06.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie